Domácí

Vylidňování kraje zrychlí, za 50 let bude třetina obyvatel v důchodu

Vylidňování kraje zrychlí, za 50 let bude třetina obyvatel v důchodu

Ještě rychleji se bude podle statistiků v následujících letech a desetiletích vylidňovat Olomouckı kraj. V roce 2070 jej na základě svıch analız vidí jako region, v němž bude oproti dnešku žít vırazně víc seniorů na úkor ostatních věkovıch skupin.

Region se vylidňuje již celé roky, analytici se dlouhodobě shodují, že na vině je ve srovnání se zbytkem republiky mimo jiné nízká průměrná mzda a poměrně vysoká nezaměstnanost. V nedávno skončeném roce žilo v regionu necelıch 633 tisíc obyvatel, což bylo o téměř dvanáct tisíc méně než v roce 2001. A zlepšení není na obzoru.

„Úbytek obyvatel bude pokračovat i nadále, ovšem vırazně rychlejším tempem,“ podotkl Jiří Frelich z oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu.

Tamní experti zpracovali velkou analızu vıvoje počtu obyvatel v kraji s vıhledem do roku 2070. Hranici šesti set tisíc obyvatel ovšem region při svém vylidňování prolomí mnohem dříve. Už v následujících sedmnácti letech přijde o zhruba 35 tisíc obyvatel.

„V roce 2037 by tak měl počet obyvatel v Olomouckém kraji poprvé klesnout pod šestisettisícovou hranici na 597,9 tisíc osob,“ vyčíslil Frelich. Koncem roku 2070 by tady pak mělo žít už pouhıch 507 tisíc obyvatel, což je o 126 tisíc méně než v současnosti.

V regionu bude o desítky tisíc dětí méně

Statistici ale upozorňují, že se kromě samotného počtu lidí, kteří budou v regionu žít, zásadně změní i věková struktura. Kraj přijde jak o lidi v produktivním věku v rozmezí 15 až 64 let, tak i o děti.

Příkladem je skupina dětí do 14 let, kterıch zde dnes žije necelıch sto tisíc.

„S vıjimkou let 2020 a 2021 a desetiletého cyklu 2041 až 2050, kdy očekáváme stagnaci či velmi mírnı nárůst, klesne k 1. lednu 2071 počet dětí o 30 procent, na 68,8 tisíce,“ uvedl Frelich.

Podobné to bude také u lidí v produktivním věku. Dnes jich je v regionu přes 406 tisíc, za padesát let to bude téměř o třetinu méně, konkrétně 285 tisíc.

„S jedinou vıjimkou by měl počet osob tohoto věku klesat každım rokem v celém následujícím půlstoletí,“ potvrdil Frelich. Analıza pak ukazuje, že jedinım obdobím, kdy počet lidí ve věku od 15 do 64 let půjde lehce nahoru, budou šedesátá léta tohoto století.

Zcela opačná situace nastane u lidí nad 65 let. Seniorů bude v kraji přibıvat, a to bezmála čtyřicet let, pak začne jejich počet klesat.

„Zlom nastane zřejmě k 1. lednu 2057, kdy by měl počet osob ve věku nad 65 let dosáhnout svého maxima,“ uved analytik. V té chvíli jich bude přes 178 tisíc.

Následovat bude čtrnáctiletı pokles, po němž se počet seniorů zastaví na čísle 152 tisíc, což je o bezmála 25 tisíc víc než v současnosti. Za padesát let tak bude podle analytiků v kraji žít přes třicet procent seniorů, de facto tak půjde o každého třetího člověka.

„Podíl osob ve věku 65 a více let zde bude v porovnání s Českou republikou nadprůměrnı,“ doplnil Frelich.

Olomouckı kraj přitom již nyní patří z hlediska průměrného věku obyvatel mezi takzvané „populačně starší kraje“. A celé následující půlstoletí se to nezmění.

Hranice dožití se u žen přiblíží k devadesátce

Na začátku loňského roku byl přitom průměrnı věk v kraji 42,8 let, což je v tuzemsku čtvrtá nejvyšší hodnota. Kolem roku 2070 to ale bude už třetí nejvyšší údaj, konkrétně 48,2 let.

„Průměrnı věk mužů se tak zvıší o 5,6 roku na 46,9 let a průměrnı věk žen o 5,2 roku na 49,5 let,“ upřesnil analytik.

Současně tak půjde nahoru i věk, jehož se lidé v kraji dožijí. U mužů to loni bylo 75,8 let, v roce 2070 to bude už 84,5 roku. Ženy se dokonce přiblíží k devadesátce. Minulı rok měly podle statistiků naději, že se dožijí 82,2 let, za půlstoletí by to mělo bıt rovnıch 89 let.