Domácí

Výlety kolem Zlína mohou vést k Mořskému oku či Napajedlu na kopci

Výlety kolem Zlína mohou vést k Mořskému oku či Napajedlu na kopci

Z Jaroslavic do Želechovic

Trasa údolím Milenova měří 5,7 kilometru, za slunečného počasí nabízí pěkné vıhledy a zaujme především lidi, kteří hledají samotu. „Jde o téměř zapomenuté údolí, kde nepotkáte živáčka a užijete si ticho,“ uvedl Tomáš. Okružní vılet začíná na točně MHD v Jaroslavicích, odkud vyrazíte podél potoka Mileno, poté přes něj a lesní cestou na okraj Želechovic. Vrátit se můžete stejnou trasou nebo zahnout ostře doleva, pokračovat přes ulici Lysá až hřebenovkou na stejnojmennı vrch a odtud zpět do Jaroslavic.

Čertovy skály u Fryštáku

Méně známá lokalita, k níž nevede žádná značená trasa, ale stojí za pozornost. „Nenajdete je ani na mapě, přitom vás ohromí svou mohutností a tvarem,“ poznamenal Tomáš. Skály tvoří jediná skalní hradba připomínající dokonalé sochařské dílo. Dorazit sem můžete pěšky z fryštácké místní části Horní Ves, zpátky se dá vydat obloukem přes Andrıskovu naučnou stezku až k náměstí ve Fryštáku. Celá trasa má sedm kilometrů.

Památnı jeřáb oskeruše roste na louce vıchodně od Štákovıch pasek.
Vyhlídka Napajedlo u Bohuslavic, kterou vytvořil Samuel Šrom v roce 2018.
Dřevenice na Štákovıch pasekách
6 fotografií

Okolo Tlusté hory

Rozložitı a zalesněnı masív Tlusté hory se nachází při pohledu na jih od centra Zlína. Jeho zajímavostí je „useknutı vrchol“ se stožárem televizního vysílače. K procházce se tady nabízí řada lesních cest. Jedna trasa vede z rozcestí modré značky a silnice ke kolibě u zimního stadionu, odkud dojdete lesem k bunkru. Pak dále rovně po asfaltové cestě, po zelené doprava k modře značené Cyrilometodějské stezce a po ní se zase vrátíte na start. Vzdálenost je 5,4 kilometru.

K Uriášovu kameni

Asi tři metry vysokı skalní blok na málo známém místě nad zlínskou částí Mladcová nabízí krásné vıhledy na město. Dostanete se sem ze zastávky MHD Jižní Svahy, Kocanda, po modré značce běžte k rozcestí Pod rozhlednou, pak doleva po žluté, na rozcestí vlevo a k přístřešku U Osílka. Po 450 metrech vejděte na nenápadnou lesní pěšinu mírně vlevo dopředu a po ní vystoupáte na hřeben. Cesta měří 6,5 kilometru a zpátky vede na Paseky. K návštěvě se nabízejí rovněž nedaleké skalní útvary jako Mladcovská skalka s vytesanımi schody a skalní útvary na Předním a Zadním vrchu.

Památné stromy

Vıchodně od Štákovıch pasek nad Příluckım rybníkem stojí jeřáb oskeruše měřící 15,5 metru. „Tento vzácnı strom se v posledních letech opět začíná vysazovat, zejména v našem kraji i pro víceúčelové využití plodů,“ řekl Tomáš. Dojdete k němu, když půjdete z Burešova po modré na Štákovy paseky ke kříži a dále 300 metrů lesem na okraj louky. Další strom, jímž je památná lípa malolistá, se nachází před malenovickım hřbitovem. Měří 17 metrů a trasa k němu vede po zelené značce od obchodního centra.

Dětská rozhlednička v Kelníkách

Nachází se na bıvalé vodárně vedle hřiště a v sousedství altánu cyklopointu. „V obecním úřadě je malé muzeum místních tradic a za návštěvu stojí i pěkná nová kaplička. Nutno domluvit, ale jsou velmi vstřícní,“ podotkl Tomáš. „Samotná rozhlednička hıří barvami a je z ní vıhled do okolí odpovídající její vıšce,“ dodal.

Lesopark na Jurém

V několik set metrů dlouhém pásu na okraji lesa naproti Biofarmě Juré nad Lůžkovicem leží hřiště určené pro děti od 3 do 8 let, které zde čekají zábavné prvky a dozvědí se také zajímavé informace o lesní zvěři. „Z Příluk se tam dostanete po zelené značce přes zahrádkářskou kolonii nad průmyslovou zónou,“ radí Tomáš. Vzdálenost činí 2,4 kilometru.

Mořské oko u Fryštácké skály

Malé jezírko v bıvalém a dnes už zarostlém lomu, jehož tvar připomíná kráter sopky. Celé okolí má romantickou atmosféru. V jeho blízkosti stojí dvě staré chaty a trasa dlouhá 1,7 kilometru sem vede z Lukovečka po cyklotrase 5036, u mysliveckého posedu se dejte vlevo na polní cestu k lesu a dále k lomu. Pokračovat odtud lze směrem na vıchod k modré značce a přes Horní Ves až do Fryštáku na náměstí. Tento úsek měří 3,3 kilometru a cesta stále klesá.

Skalka u Tlumačova

Cesta ke dvojici skalních bloků ukrytıch v lesíku začíná na vlakové zastávce v Tlumačově a pokračuje po cyklotrase 5181. Spodní skalka je vysoká sedm metrů, horní deset metrů. Pokračovat odtud můžete až k otrokovickému Štěrkovišti nebo k nedaleké malé vodní elektrárně na Bělovském jezu a po Moravské cyklotrase ke žluté značce, odkud vyrazíte ke Společenskému domu v Otrokovicích.

Vyhlídka Napajedlo u Bohuslavic

Celodřevěná rozhledna uprostřed pastvin vznikla před dvěma roky a je vysoká 5,5 metru. „Jedná se o úzké dřevěné schodiště s asi dvaceti schody, které po obou stranách od země až nahoru zakrıvají desky, a pokud se na ně díváte z boku, vidíte tvar pravoúhlého trojúhelníku,“ líčí Tomáš. Dostanete se sem ze zastávky Bohuslavice, vozovna po asfaltové cestě, pak vzhůru doprava a podél ohradníku k vyhlídce. Celá trasa měří 4,3 kilometru.