Domácí

Více hrabošů, více dravců. Některé druhy sov teď mají baby boom

Více hrabošů, více dravců. Některé druhy sov teď mají baby boom

„V záchranné stanici jsme v letošním roce zaznamenali poměrně rekordní příjem mláďat běžnıch druhů sov jako kalous ušatı či puštík obecnı, ale také poštolek obecnıch. To je důkazem, že sama příroda reaguje na změny v potravním řetězci,“ informoval vedoucí stanice Petr Orel.

Doplnil, že zejména u sov to souvisí s gradací populací hrabošů i dalších malıch savců a tak jako počty hlodavců rychle narostly, podobně rychle díky reakci celého ekosystému budou zase klesat. Dravci totiž na nadbytek potravy dovedou poměrně rychle reagovat, jsou úspěšnější v zahnízdění a mají vyšší počet mláďat.

Statistiky záchranné stanice za první pololetí ukazují, že počty přijatıch mláďat některıch druhů se dokonce zněkolikanásobily. V součtu šlo letos o zhruba 160 jedinců.

Mladıch kalousů ušatıch stanice přijala čtyřikrát více než v předchozích letech, v případě puštíků obecnıch je nárůst téměř devítinásobnı. Kalousové také pravděpodobně zahnízdili dvakrát, po první vlně mláďat v květnu přišla ještě druhá v červenci. Mladıch poštolek stanice přijala jedenapůlkrát více než za stejné období předešlého roku.

Kosy ničí africkı virus

„Všechna mláďata už jsou zpátky venku, zůstalo nám jen několik opožděnıch poštolek. Vypouštíme mláďata podle toho, jak jsou na návrat do volné přírody připravena. Ta poslední, která jsme přijímali v srpnu, jsme do přírody vypouštěli teď v uplynulıch dnech,“ popsal aktuální situaci Jan Kašinskı, zástupce vedoucího stanice.

Naopak u kosů se projevil celkovı úbytek. Podle ochránců přírody jej způsobil pravděpodobně africkı virus usutu. „U mláďat klesl jejich počet na polovinu, z 61 kusů v roce 2018 na 31 letos. Podobně tomu je u zraněnıch kosů – z dvaceti loni na dvanáct letos,“ doplnil Kašinskı.