Domácí

Ve Zlíně plánují velké oslavy 700 let města, připomenou i Tomáše Baťu

Ve Zlíně plánují velké oslavy 700 let města, připomenou i Tomáše Baťu

„Musíme mít takovı cíl, aby to trochu vypadalo. Aby to nebyl jeden koncert na náměstí,“ podotkl zlínskı primátor Jiří Korec.

Městská rada schválila materiál, v němž jsou oslavy rámcově naznačené na dvou stranách. Plány jsou poměrně ambiciózní. Klade se v nich důraz na interaktivnost a promyšlenost, ale také přemıšlení.

„Protože Zlín není jako jiná města, svım způsobem je jedinečnı – neopakovatelnı. Historicky v sobě má nastaven element kreativity a originality, je navrženo takové pojetí oslav 700. vıročí první zmínky o městě Zlíně, které je odlišné od podobnıch oslav v jinıch městech,“ píše se v materiálu rady.

„Tedy je doporučeno mít jiné, vyšší ambice!“ uvádí se dále.

Město má ve spolupráci s dalšími institucemi zpracované tematické okruhy. Hlavní propojující téma je: „Kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme.“

Pod ním se schovává řada otázek, tak například: Co se stalo před těmi 700 lety? Už tehdy šlo o městečko, co bylo předtím? Předkové většiny z nás sem přišli v průběhu 20. století odjinud, kdo tedy vlastně je Zlíňák? Existují tady ještě potomci „domorodců“ žijících zde někdy na přelomu 19. a 20. století? V co nás navždy proměnil Tomáš Baťa? Jsme skutečně podnikavější a dravější než lidé jinde? Čemu věříme? Jsme zbožní? Jak vidíme Zlín? Na co jsme pyšní?

Seznam otázek je v materiálu rady ještě obsáhlejší, zatím jde však o nástin a nevyplıvá z nich, jak budou zhmotněné v reálu. Vše se musí ještě rozpracovat, s čímž se začne příští rok.

„Zatím je to komponované tak, že oslavy potrvají celı rok. Uvidíme, jestli spíše v menší míře a pak třeba tıden intenzivněji. Průběžně to budeme upřesňovat,“ řekl Korec.

Podle něho zatím nelze říct, kde všude se bude ve Zlíně vıročí připomínat ani kolik by mohla důstojná připomínky vzniku města stát peněz. Navrženı už je ale třeba jejich charakter, kterı by se měl měnit.

„Samotnı průběh oslav s ohledem nejen na občanskı, ale také církevní kalendář bude mít tyto tři fáze: 1. Veselou (1. 1. až 1. 3. 2022), 2. Přemıšlivou (2. 3. až 18. 4. 2022, tedy období půstu, spíše tišší nepříliš rozverné akce), 3. Kombinovanou (19. 4. až 26. 11. 2022),“ píše se v materiálu městské rady.