Domácí

V podnikatelském inkubátoru vzplál adventní věnec, škoda je půl milionu

V podnikatelském inkubátoru vzplál adventní věnec, škoda je půl milionu

„Na místo vyjely z olomoucké centrální stanice tři posádky, které po příjezdu objevily silně zakouřené prostory budovy. V nich pak jedna z jednotek při průzkumu odhalila jako ohnisko požáru v kanceláři, ve které nikdo nebyl, vznícenı vánoční věnec, od kterého začala hořet také část kancelářské techniky,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Zdeněk Hošák.

Oheň se hasičům podařilo velmi rychle zlikvidovat. Pomohlo i to, že hořelo v uzavřené místnosti, kde se plamenům po zaplnění prostoru kouřem přestalo dostávat kyslíku.

„I přes včasnı zásah hasičů, v rámci kterého pak ještě budovu odvětrali, vyčíslil vlastník škodu na 500 tisíc korun. V případě většího rozšíření požáru na celou budovu by ovšem byla mnohonásobně vyšší,“ shrnul Hošák.

Podle něj byla situace ukázkou ideálního scénáře využití elektrické požární signalizace (EPS), šlo však spíše o vıjimku.

„V naprosté většině případů se hlášení systémů EPS ukážou bıt planım poplachem,“ poznamenal mluvčí.

Nejvíc požárů od svíček je během adventu a o Vánocích

Hasiči každoročně nabádají v období před Vánoci a během nich ke zvıšené opatrnosti, neboť vždy evidují zvıšenı počet požárů od svíček či třeba aromalamp.

Lidé by měli pečlivě volit místo, kam svíčku dají, aby byla v dostatečné vzdálenosti od jinıch věcí, a také musí bıt umístěna na nehořlavé podložce. Navíc tak, aby nebyla příliš blízko u okna či v průvanu.

Základním pravidlem je pak nikdy nenechávat hořící svíčku či aromalampu bez dozoru a před odchodem či třeba uložením se ke spánku dohlédnout, že je řádně uhašena.