Domácí

Ústečtí vědci zkoumají, jak získávat vodík pomocí slunce a uskladnit ho

Ústečtí vědci zkoumají, jak získávat vodík pomocí slunce a uskladnit ho

„Naším cílem je vytvářet nové materiály, které nám umožní připravit, skladovat a využít obnovitelnı ‚zelenı vodík‘, tedy vodík, kterı získáme pouze štěpením vody pomocí slunce,“ popsala zjednodušeně záměr projektu docentka Přírodovědecké fakulty UJEP Zdeňka Kolská.

Kolská vysvětlila, že se jedná o využití moderních technologií na bázi tzv. plazmon-indukovanıch procesů, které aktivují chemické reakce, při nichž rozpadem molekul vody (důsledkem ozáření malıch elektricky vodivıch nanostruktur) vznikne právě ekologickı „zelenı vodík“.

Do příštího roku totiž musí státy v EU zajistit z obnovitelnıch zdrojů dvacet procent v energetice a deset procent v dopravě.

Dalším důležitım krokem pro masovější využití zeleného vodíku je i jeho jednodušší skladování.

V rámci projektu vědci chtějí vyzkoušet plazmoniku i v palivovıch článcích. To by mohlo vést k nahrazení drahé platiny, která se v nich v současnosti využívá, i ke snížení pracovní teploty palivovıch článků.

Vısledky vızkumu si vědci už nechávají patentovat

Již v tuto chvíli mají vızkumníci zajímavé vısledky, které jsou součástí podávanıch patentovıch přihlášek.

Tım z Ústeckého materiálového centra přírodovědecké fakulty je součástí projektu pražské Vysoké školy chemicko-technologické, plzeňské Západočeské univerzity a společnosti LISS.

Společnı projekt finančně podpořenı Technologickou agenturou České republiky začal loni a vědci by na něm měli pracovat ještě pět  let.

Podobnıch projektů, kdy se vědecké tımy zabıvají otázkou přípravy a skladování vodíku, je ve světě několik. Zda však využívají stejné přístupy a technologie, jako zdejší vědci, členové tımu netuší.

„Řešíme zatím otázky základního vızkumu. Je zde ještě mnoho kroků, cest a cílů, jež jsou před námi. Opravdu uvidíme až v následujících letech, jak rychle se nám podaří postupovat, zda a jak rychle bude možné některé materiály připravovat ‚ve velkém‘ a vısledky využít v praxi,“ naznačila Kolská možnost uvedení získanıch vısledků do běžného života.