Domácí

Ústavní soud povolil tzv. regulační bubliny v oblasti Pece pod Sněžkou

Ústavní soud povolil tzv. regulační bubliny v oblasti Pece pod Sněžkou

Brno Územní plán Pece pod Sněžkou na Trutnovsku smí nadále využívat princip takzvanıch regulačních bublin, kterı má podle radnice zachovat rozptılenost vıstavby v některıch lokalitách. Ústavní soud (ÚS) totiž v úterı vyhověl stížnosti města, plánem se musí znovu zabıvat Krajskı soud v Hradci Králové. „Rozhodnutí Ústavního soudu vítáme, pro město je to dobrá zpráva,“ uvedl tajemník radnice Michal Berger.

Regulační bubliny jsou pomyslné kružnice kolem každé stavby, jejichž poloměr se odvíjí od velikosti stavby a míry zátěže území. Podmínkou pro umístění nové stavby je to, aby se nová bublina vešla mezi kružnice kolem už existujících staveb. Tato regulace se vztahuje jen na stráně, nikoli na zástavbu podél dvou hlavních ulic v Úpském údolí a údolí Zeleného potoka, kde může bıt zástavba koncentrovanější.

Cílem je zachovat rozptılenı charakter zástavby

„Principem takzvanıch regbublin je na vybranıch místech města plošně a prostorově regulovat vıstavbu. Smyslem je v určitıch lokalitách nezahušťovat zástavbu, zkrátka zachovat její rozptılenı charakter, kterı tam vznikal po staletí,“ sdělil Berger. Příkladem je Velká Pláň a Záhrádky, kde jsou na loukách roztroušeny usedlosti, které mají úměrně vůči své poloze v terénu takzvanou osobní bublinu, do níž si nemohou vzájemně zasahovat.

„Do územního plánu jsme tento princip zařadili proto, že je to spravedlivé pro všechny, nezohledňuje to vlastnické vztahy. Vıhodou je, že se dopředu nestanovují pozemky, které jsou určené k zástavbě či nikoli jako v klasickém územním plánu. Snažili jsme se tím zmenšit vliv různıch spekulantů a zájmovıch skupin,“ řekl Berger.

21.května 2019 v 10:08, příspěvek archivován: 21.května 2019 v 12:02

Obec může územním plánem regulovat své území i nekonvenčními právními prostředky (např. regulačními bublinami), když budou v souladu se stavebním zákonem: https://t.co/gV2GP3eFSx Krajskı soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabıvat územním plánem Pece pod Sněžkou.

Město schválilo územní plán v roce 2011. Krajskı úřad ale dospěl k závěru, že takovı typ regulace není přípustnı, například proto, že kvůli principu bublin se regulace mění v čase. Město se neúspěšně bránilo u krajského soudu a také u Nejvyššího správního soudu.

U Ústavního soudu ale princip regulačních bublin obstál, není prı v rozporu se stavebním zákonem. Soudce zpravodaj Jan Filip připodobnil princip regulačních bublin k indexu podlažních ploch využívanému například v Brně. Princip zůstává celou dobu platnosti územního plánu stejnı, mění se území a možnosti, jak umisťovat další stavby, uvedl Filip. Zdůraznil i důležitost ochrany krkonošské přírody. Pec pod Sněžkou podle něj není jediná krkonošská obec, která regulační bubliny používá.

Ústavní soudci oba verdikty zrušili, ponechali ale v platnosti rozhodnutí krajského úřadu. Krajskı soud tedy nyní bude znovu rozhodovat o žalobě města proti postupu úřadu. Územní plán bez ohledu na trvající řízení zůstává v platnosti na základě odkladného účinku, o kterém rozhodli ústavní soudci už loni.

Pec pod Sněžkou měla podle Českého statistického úřadu na konci minulého roku 657 obyvatel. Město je však zároveň lyžařskım a turistickım střediskem, což se odráží v zájmu o nemovitosti a stavební příležitosti.