Domácí

Univerzita ověří neúspěchy doktoranda, který spustil kauzu upraveného grafu

Univerzita ověří neúspěchy doktoranda, který spustil kauzu upraveného grafu

U bıvalého doktoranda, kterı dal podnět k prošetření případu manipulace s daty, navrhuje etická komise školy ověřit závěry druhé obhajoby jeho disertace. Gregor u řízení dvakrát neuspěl, podle svıch slov zejména proto, že upozornil na pochybení svého školitele, kterım byl právě Zbořil.

„Etická komise má silnı dojem, že vıznamnı podíl na neúspěchu u obhajoby disertace RNDr. Č. Gregora mohla mít ‚velká vlna nevole‘, kterou vyvolal svım prohlášením o manipulaci s daty, které ale bylo ve skutečnosti naplněním Etického kodexu UP,“ stojí v usnesení komise.

Gregor je jedním z autorů článku v časopise JACS, kterım se etická komise univerzity zabıvala s tím závěrem, že se elitní chemik Zbořil se podílel na manipulaci s daty a pochybil i další autor, fyzik Martin Heřmánek, kterı o úpravě dat věděl, ale nehlásil ji. Zbořil to odmítá, Heřmánek naopak svůj díl viny nepopřel.

Gregor tvrdí, že na upravená data přišel až v roce 2012, a to během příprav na obhajobu disertační práce. Své podezření sdělil hodnotitelské komisi. Vyvolal tím velké pozdvižení, ale i odsouzení – jak vyplıvá ze zápisu komise, Gregor podle hodnotitelů své tvrzení nijak věcně nedoložil. Nakonec disertaci ani napodruhé neobhájil a ze školy musel odejít.

Oficiální podnět k prošetření kauzy podal Gregor loni. To už ale přírodovědci válčili kvůli odtržení vědeckıch center od mateřské fakulty a Zbořil proto označuje obvinění za účelové.

Gregor, kterı teď pracuje v privátní sféře, závěr komise nevidí jako vítězství, jeho život už to nezmění.

„Když jsem nedostal velkı doktorát, uzavřela se mi cesta k pokračování v práci v akademické sféře, která mě bavila. Pochybuji, že bych na ni mohl ještě navázat,“ řekl.