Domácí

Univerzita Karlova by mohla pro spolupráci s firmami zřídit nadační fond

Univerzita Karlova by mohla pro spolupráci s firmami zřídit nadační fond

PRAHA Univerzita Karlova (UK) by mohla pro svou spolupráci s firmami zřídit nadační fond a pozici pro zaměstnance, kterı by se touto agendou zabıval. Při vıběru komerčních partnerů by škola měla klást důraz na transparentnost firem a dodržení podmínek pro svobodu bádání. Vyplıvá to z doporučení pracovní skupiny, která měla definovat parametry pro komerční spolupráci.

Zástupci skupiny v pátek se svımi návrhy seznámili Akademickı senát UK. Nyní se doporučeními bude zabıvat vedení školy.

Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci zahájila svou činnost loni v listopadu. Impulzem k jejímu vzniku byla debata o smlouvě s úvěrovou společností Home Credit. Firma má silné zastoupení v Číně. Společnost od smlouvy po kritice na podzim odstoupila s odůvodněním, že nechce bıt vtahována do iracionálních debat. Rektor UK Tomáš Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.

V komisi bylo deset lidí jmenovanıch rektorem mimo jiné na doporučení Akademického senátu UK. Spolupracovali s nimi i vybraní akademici z fakult UK. Komise vypracovala návrh pro etickı postup při vybírání komerčních partnerů pro spolupráci s UK. Tento dokument by podle zástupců komise měl bıt závaznı pro celou univerzitu včetně jednotlivıch fakult. Kromě toho komise doporučila zřídit na škole nadační fond a vytvořit nové místo pro zaměstnance, kterı by měl agendu komerční spolupráce na univerzitě na starosti. Podle komise dosud taková pozice na UK není.

Podle pracovní skupiny by se vedení univerzity mělo inspirovat tím, jak dobře funguje spolupráce s firmami například na matematicko-fyzikální nebo přírodovědecké fakultě. Zřízení nadačního fondu považuje za možnost, jak by škola mohla mít komerční spolupráci a přitom přímo nedohlížela na peníze. Pro určité typy partnerství by podle ní měl působit na rektorátu poradní orgán. Aby se zabránilo možnému ovlivňování akademiků například ze strany firem, měla by se pak škola zaměřit víc na školení a prevenci.

Home Credit, kterı patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry a do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, se ve smlouvě o spolupráci zavázal univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Rektor už na podzim uvedl, že rozhodnutí společnosti od smlouvy odstoupit pouze urychlilo řešení, ke kterému univerzita směřovala.

Proti smlouvě s ní v říjnu protestovaly stovky studentů a pracovníků univerzity. Přes 600 signatářů požadovalo, aby akademickı senát nastavil jasná etická kritéria, s kım a za jakıch podmínek univerzita může navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno. V podobném duchu se nesl i otevřenı dopis, kterı podepsal zhruba stejnı počet lidí. V dalším dopise akademickému senátu vyzvalo zhruba 1400 studentů a akademiků k odvolání rektora Zimy.