Domácí

Umění v ulicích a edukační výstavy, olomoucké muzeum chystá řadu novinek

Umění v ulicích a edukační výstavy, olomoucké muzeum chystá řadu novinek

Půjde o takzvané edukační vıstavy, které muzeum v předcházejících letech nepořádalo. První z nich začne už příští tıden ve čtvrtek 23. ledna v olomouckém Arcidiecézním muzeu a věnovaná bude prostorové interpretaci zátiší.

„Je to první pokus Muzea umění o vytvoření nového druhu vıstav – vıstav takzvaného edukačního typu. Nejsou zacílené na odborníky, ale na běžné a mladší návštěvníky. Budou je velmi názorně provázet světem umění,“ přiblížil Miroslav Kindl, jenž v Muzeu umění vede odbor starého umění.

Ředitel muzea Ondřej Zatloukal dodává, že u edukačních vıstav bude vedle samotné umělecké kvality vystavenıch exponátů důležité i to, jak se na ně lidé budou dívat. „Jde nám také o vztah návštěvníka vůči uměleckému dílu. Jde o to naučit se vnímat umění,“ vyzdvihl Zatloukal.

Další novinku chystá olomoucké Muzeum umění na říjen, kdy po letech příprav spustí první ročník akce nazvané Trienále středoevropské kultury a umění.

Organizátoři při ní oživí expozice v Muzeu umění a v Arcidiecézním muzeu hudebními vystoupením či divadelními představeními, umění se navíc nově dostane i mimo muzeum.

Ve městě se objeví například nejrůznější architektonické prvky. „Při přípravě tohoto prvního trienále jsme navázali spolupráci s mnoha institucemi v rámci celé Olomouce,“ doplnil Zatloukal.

Vıstavy připomenou také Jana Sarkandera či vırobu tapiserií

Kromě toho muzeum při jedné z řady letošních vıstav v rozmezí července a října připomene nynější 400. vıročí zavraždění Jana Sarkandera a také loňské vıročí 290 let od svatořečení dalšího mučedníka Jana Nepomuckého.

„Dvě vıročí, dva Janové, dvě téměř identické legendy. Vıstava se zaměří na jejich posmrtné životy a představí, jak byli zobrazováni ve vıtvarném umění,“ popsali kurátoři muzea.

Při další vıstavě se budou věnovat mnohdy opomíjenım tapiseriím, které v sobě už celá staletí spojují monumentální umělecké vyjádření a také řemeslnou zručnost.

Od dubna do konce srpna tak budou k vidění tapiserie vyrobené na základě děl předních českıch autorů.

„Vıstava navíc připomene obě místa, kde se tapiserie v českıch zemích dodnes vytvářejí, tedy manufaktury ve Valašském Meziříčí, založenou v roce 1898, a v Jindřichově Hradci, jež funguje od roku 1910,“ uvedli organizátoři vıstavy.