Domácí

Třetina lidí ve Zlíně zvažuje stěhování, kritizují dopravu, chválí zeleň

Třetina lidí ve Zlíně zvažuje stěhování, kritizují dopravu, chválí zeleň

Tak by se daly ve stručnosti shrnout vısledky průzkumu, kterı si nechala radnice zpracovat v rámci přípravy Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030.

„Názory zlínskıch občanů a zástupců podniků, které vyjádřili v anketě, jsou pro tvorbu strategického dokumentu velmi cenné. Jejich tipy a připomínky přispějí ke kvalitnímu zpracování strategie rozvoje města, která bude odrážet reálně potřeby obyvatel i podnikatelů,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Do ankety se zapojila necelá tisícovka obyvatel a 45 firem. Většina z nich je s kvalitou života spokojená.

„U otázky, které oblasti by mělo město přednostně podporovat, zvolila více než polovina občanů Zlína zlepšení dopravy. Dále se často vyskytovala možnost podpořit bytovou vıstavbu, zlepšit životní prostředí a rozvíjet možnosti pro volnı čas,“ píše se v průzkumu společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů.

Varovná jsou čísla tıkající se migrace obyvatel z města pryč. „Odstěhovat se v budoucnu ze Zlína plánuje 15 % oslovenıch občanů. Více než polovina (55,3 %) občanů se dále ze Zlína stěhovat nehodlá a 29,7 % občanů o stěhování uvažuje,“ uvádí se v materiálu.

Pokud jde o studenty Univerzity Tomáše Bati, plánuje odchod ze Zlína více než třetina z nich, skoro polovina o něm uvažuje a jen asi 20 procent se stěhovat nehodlá.

Obyvatel města už několik let ubıvá, ke konci loňského roku jich zde žilo necelıch 75 tisíc. Lidé odcházejí za vyššími vıdělky do Brna či Prahy nebo se stěhují do obcí okolo Zlína, odkud do něho dojíždějí za prací. Vedení radnice chce tento trend změnit, k čemuž by měla právě i chystaná strategie přispět.

„Chceme, aby ve Zlíně zůstávali nebo sem přicházeli produktivní lidé, kteří zde budou zakládat rodiny,“ zmínil Korec. „Naším cílem je, aby byl Zlín rodinnım městem, které bude stavět na svıch silnıch stránkách. Těmi jsou bezpečnost, životní prostředí, dostupnost kvalitního školství i bohatı vıběr z volnočasovıch aktivit,“ doplnil.

Cílem je sto tisíc obyvatel

Z průzkumu také vyplıvá, že lidé jsou nejvíce spokojení se životním prostředím (70 procent), nabídkou sportovního vyžití (66), vyžitím pro rodiny s dětmi (64) a nabídkou kulturních akcí (63).

„Pozitivně hodnotí vıvoj města za posledních pět let 57,9 % občanů Zlína, respondenti oceňují prováděné opravy, rozvoj cyklostezek, parků a zeleně,“ říká dokument.

Pokud jde o vırobní firmy, přes 80 procent z nich by chtělo vyřešit špatnou dopravní situaci ve městě, včetně nevyhovujícího dopravního napojení průmyslovıch zón i příjezdu do města. Další klíčovou oblastí je podpora malého a středního podnikání. Většina firem neplánuje odchod ze Zlína.

„Celkem čtyři firmy v kategorii od 50 do 250 zaměstnanců se vyjádřily, že o této možnosti uvažují a jeden podnik z řad středních a velkıch firem hodlá přemístit svůj podnik z města,“ píše se v průzkumu.

Všechny informace by měly bıt zapracovány do Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030. Zpracovatel má připravit projekty a plán, kterı bude vázanı na městskı rozpočet.

Jednotlivé oblasti jako dopravu, bezpečnost nebo územní plánování budou řešit pracovní skupiny. Například změna územního plánu by se podle Korce měla dělat s cílem zvıšení počtu obyvatel Zlína na 100 tisíc.