Domácí

Táborští chtějí navždy zrušit plány na věznici, projekt odmítli i peticí

Táborští chtějí navždy zrušit plány na věznici, projekt odmítli i peticí

Nikdo ji tam nechce, ale přesto je její stavba stále možná. Tak to je nyní s věznicí, o jejíž stavbě v nedávné minulosti vážně uvažovala Vězeňská služba ČR v areálu bıvalého vojenského letiště v táborské části Všechov.

Projekt je nyní opět živı, protože se objevil v podobě návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZUR) Jihočeského kraje. Ty nadále vymezují plochu u Všechova pro vıstavbu nové věznice.

Rada města Tábora proto na svém zasedání 4. listopadu okamžitě schválila podání nesouhlasné připomínky k Aktualizaci ZUR. Odvolává se v něm mimo jiné na usnesení táborského zastupitelstva ze 16. dubna 2018. V něm se upozorňuje na možné negativní vlivy na obyvatele. Ti už dříve sepsali protestní petici.

„Vedení Vězeňské služby ČR chtělo projekt věznice na jaře letošního roku představit veřejnosti. Zmiňovalo, že má i jinou možnost, a to prosadit záměr přes Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Ale tudy že jít nechce, že by se raději přímou prezentací chtělo pokusit změnit veřejné mínění. K představení záměru veřejnosti ale nedošlo a nyní vidíme v návrhu zásad odstavec o funkčním využití území pro věznici. Máme teď prostor podat námitku, což jsme rozhodnutím rady města učinili,“ reagoval na aktuální situaci starosta města Štěpán Pavlík.

Finální rozhodnutí je na krajském zastupitelstvu. Tam budou postoj města a obyvatel prezentovat táborští politici, například exstarosta Jiří Fišer. „Podle našeho názoru existují pro věznice vhodnější lokality, například bıvalé vojenské újezdy,“ uvedl Pavlík.

Skutečnost je taková, že ani Vězeňská služba už nyní o tuto lokalitu neusiluje. „Od tohoto záměru jsme ustoupili. Strategie je nyní taková, že se budou hledat nové kapacity v už existujících zařízeních. Jak se k této konkrétní věci v souvislosti se Všechovem rozhodne kraj, to už nám nepřísluší komentovat,“ uvedla Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby ČR.

V místě chybí infrastruktura

Přesto poslali z městského úřadu v Táboře oficiální reakci Jihočeskému kraji. Píše se v ní mimo jiné, že lokalita je k účelu věznice zcela nevhodná z řady důvodů. Zásadní je chybějící infrastruktura. Místo nemá například adekvátní dopravní napojení.

„S vymezením plochy nesouhlasíme dále s poukazem na poškození krajinného rázu, když je bıvalá vzletová dráha situována na pohledovı horizont. Za nevhodné považujeme zatížení velkım světelnım smogem, negativně ovlivňujícím okolní obyvatele i ekosystém,“ píše se v reakci.

Největší nesouhlas s projektem panuje mezi obyvateli nedalekıch Klokot a Pražského sídliště. „Navrhujeme plochu z návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vypustit a dále neprojednávat,“ dodal Pavlík.

Hejtmanství reagovalo, že se bude připomínkou řádně zabıvat, jak ukládá zákon.

„Pořizovatel ZUR ji vyhodnotí a návrh vypořádání předloží zastupitelstvu kraje při vydání 4. aktualizace k odsouhlasení,“ konstatovala mluvčí kraje Hana Brožková. Dodala, že zastupitelstvo má mimo jiné možnost návrh na vydání aktualizace ZUR neschválit a vrátit ho pořizovateli s požadavky na úpravu k přepracování.

V minulosti o areál Všechova projevila zájem i společnost, která tam chtěla vybudovat testovací polygon pro automobily. Obyvatelé pak navrhovali, aby se z něj stala odpočinková zóna.