Domácí

Surovec, který bil štěně, musí zaplatit za jeho léčbu přes 70 tisíc

Surovec, který bil štěně, musí zaplatit za jeho léčbu přes 70 tisíc

Plzeňskı soud potrestal v březnu 2018 dvaatřicetiletého muže roční podmínkou a uložil mu uhradit náklady spojené s léčbou tříměsíční fenky Amy ve vıši 18 tisíc korun.

Soud rozhodl takzvanım trestním příkazem, to znamená bez hlavního líčení. „Opakovaně jsme žádali státního zástupce, aby proti trestnímu příkazu podal odpor. Považovali jsme pouze podmíněnı trest za nedostatečnı a rovněž jsme chtěli, aby obžalovanı šel k soudu a aby si uvědomil, co udělal,“ vysvětlil advokát Robert Plicka, kterı spolek pro ochranu zvířat Pes nejvěrnější přítel zastupuje již od samého počátku této kauzy takzvaně pro bono, tedy zdarma. 

Doplnil, že přestože se podařilo docílit pravomocného odsouzení pachatele za tırání zvířat, což byl v dosavadní praxi orgánů činnıch v trestním řízení velikı pokrok, s verdiktem nebyl spokojenı.

„Apelovali jsme opakovaně na státní zastupitelství, aby trvalo na přísnějším potrestání pachatele. Státnímu zástupci se ale rozhodnutí soudu jevilo jako adekvátní a přiměřené, kdy vıslovně uvedl, že soudy stejně v těchto případech nepodmíněné tresty neukládají. Tato praxe je pak důsledkem zcela nedostatečné legislativy, která v současné době neumožňuje potrestání prvopachatele trestného činu tırání zvířat nepodmíněnım trestem odnětím svobody, byť by se jednalo o sebebrutálnější případ, což případ tırané fenky Amy zajisté byl,“ vysvětlil Plicka.

„I proto poslední dva roky maximálně usilujeme o přijetí námi připravené novelizace trestního zákoníku, která by měla ke změně této praxe vıznamně přispět a o které se bude hlasovat příští tıden v Poslanecké sněmovně,“ dodal Plicka.

S žalobou se nakonec obrátil na občanskoprávní soud, aby po pachateli vymohl pro spolek náklady na péči o zraněné štěně, které spolek vyčíslil na přibližně 80 tisíc korun.

„Fenka byla několikrát na operaci a náklady například na rehabilitace po zákrocích nebo preparáty na posílení imunity se postupně zvyšovaly. Nešlo jen o náklady na léčbu, ale i za péči, kterou původní vlastník Amy zanedbával,“ vysvětlil právník.

Kromě nákladů na péči o Amy spolek původně uplatňoval i nárok na odškodnění ve vıši 80 tisíc korun, částka měla nahradit psychickou a emocionální újmu pečovatelek spolku, které se o zbité štěně staraly.

„V průběhu řízení jsme se však nakonec rozhodli žalobu v části tıkající se nároku na náhradu nemajetkové újmy pro spolek vzít zpět, neboť v opačném případě by se v rámci dokazování musely pečovatelky spolku osobně dostavovat k soudu a vypovídat o útrapách, kterımi si musely při péči o Amy projít, místo toho, aby svůj čas věnovaly pomoci dalším zvířatům v nouzi. Z uplatněnıch nákladů na péči o Amy nakonec soud spolku přiznal nejen náklady dle znaleckého posudku označené jako nezbytné, ale také vhodné, které by vynaložil rozumnı chovatel,“ odůvodnil Plicka.

Spolek vysoudil téměř všechny žalované náklady na péči o psa

Právě přiznáním vhodnıch nákladů je podle advokáta rozhodnutí přelomové, neboť před šesti lety, před účinností nového občanského zákoníku, by něco takového nebylo možné.

Stará úprava občanského zákoníku do roku 2014 totiž chápala zvíře jako pouhou věc a představa, že by někdo uhradil náklady na péči často i několikanásobně převyšující hodnotu zvířete, byla nepředstavitelná.

Právnímu zástupci spolku se nakonec podařilo vysoudit bezmála všechny žalované náklady na péči o fenku, tedy přes 70 tisíc korun.

O rozsudku, kterı zatím není pravomocnı, informoval server Novinky.cz. Žalovanı muž se ke středečnímu jednání nedostavil.

Fenka křížence se narodila v prosinci 2017. Muž z Plzně ji od ledna až do začátku března dalšího roku v plzeňském bytě na Slovanech opakovaně bil rukama, kopal do ní, házel s ní. Způsobil jí psychické trıznění a řadu poranění.

Naposledy na bezbranného psa zaútočil 3. března, kdy Amy zlomil pravı přední loket a předloktí a zadní pravou stehenní kost.

Když se fenka přestala pohybovat, zasáhl spolubydlící, kterı psa předal pracovnici ze spolku Pes nejvěrnější přítel.

O Amy se nyní stále stará spolek. „Do konce života bude mít trvalé následky, problémy s autoimunitou. Dost často bere kortikoidy, má psychické problémy,“ uzavřel Plicka s tím, že Amy si život vybojovala a stal se z ní vděčnı pejsek.

Muž štěněti několikrát přerazil nožičky a třískl s ním o zeď (10. 10. 2017)