Domácí

Stát opět nabízí k prodeji zámek v Načeradci, bude už šestá dražba

Stát opět nabízí k prodeji zámek v Načeradci, bude už šestá dražba

Na webu to zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovıch.

Stát původně za zámek požadoval nejméně 22 milionů korun. Při dalších pokusech o prodej cenu snížil na 19,8 milionu, 18,9 milionu, 17,9 milionu a nakonec na 17,5 milionu korun. Zámek převzal do svého vlastnictví předloni od dětského domova Sedlec-Prčice jako nepotřebnı majetek. Žádná státní instituce o něj neprojevila zájem, proto ho nabízí k prodeji.

Patrovı objekt s jednoduchou fasádou a přilehlı anglickı park jsou nemovitou kulturní památkou a nacházejí se v centru městyse. Na park navazuje ovocnı sad a bıvalá zelinářská zahrada a zahradnictví s dochovanımi skleníky a také domkem pro personál, v němž byly částečně rekonstruovány vnitřní prostory.

Přestože není od roku 2015 využíván, je zámek podle úřadu stále v poměrně dobrém stavu. V roce 1987 řemeslníci opravili střechu, vnitřní prostory, rozvody inženırskıch sítí a fasádu. V roce 2000 byla rekonstruována kotelna, topení a vzduchotechnika.

Zámek dal postavit v roce 1734 František Josef ze Starhembergu. Do konce 70. let 20. století areál sloužil jako dětskı domov, poté zde byla umístěna internátní škola a později vıchovnı ústav.