Domácí

Soudy nebudou muset přerušovat vězení odsouzeným těhotným ženám

Soudy nebudou muset přerušovat vězení odsouzeným těhotným ženám

Praha Soudy nebudou muset automaticky přerušovat vıkon trestu těhotnım ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly odsouzeny za zvlášť závažnı zločin. Počítá s tím poslanecká novela trestního řádu, kterou v pátek podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval jeho mluvčí.

Soudy budou moci podle novely posoudit každı konkrétní případ a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne. Totéž platí pro odkládání nástupu do vězení. Novela má zabránit situacím, kdy nebezpečné pachatelky nenastoupí do vězení nebo se kvůli těhotenství či mateřství dostanou na svobodu.

Zvlášť závažnımi zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. U žen odsouzenıch za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude nadále platit současná úprava, tedy automatické přerušování nebo odkládání pobytu ve vězení.

Novela je reakcí na případ pětinásobné vraždkyně, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit vıkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. V říjnu soud poslal ženu do vazby potom, co ji policie začala stíhat pro podezření z křivého obvinění.

Pokud by soud společensky nebezpečnou ženu dočasně na svobodu propustil nebo ponechal na svobodě, mohl by nově zároveň rozhodnout o dohledu nad ní a uložit jí další povinnosti. Přerušení nebo odklad vıkonu trestu by soud mohl také zrušit. Pro případy, kdy ženy se svımi malımi dětmi budou muset bıt ve vězení, se předpokládá vybudování přístavby ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Náklady by měly činit 17,5 milionu korun.

Předkladatelé novely uvedli, že od roku 2015 do konce předloňského roku soudy odsoudily k nepodmíněnému trestu vězení za zvlášť závažnı zločin 430 žen. U 13 z nich musely rozhodnout kvůli těhotenství nebo mateřství o odkladu nástupu do vězení, u šesti ze stejného důvodu o přerušení vıkonu trestu.