Domácí

Smog se letos vytratil. Lidé v Moravskoslezském kraji mohou zhluboka dýchat

Smog se letos vytratil. Lidé v Moravskoslezském kraji mohou zhluboka dýchat

V minulıch letech už lidé v nejzatíženějších částech kraje mívali i v únoru „vydıcháno“ legislativou povolené roční maximum pětatřiceti dní nad denním limitem pro prach, letos jim počasí ulevilo.

„Denně nám město posílá aktuální údaje z nedaleké měřicí stanice ve Věřňovicích a my podle nich vyhodnocujeme náš program. Letos je situace opravdu neobvyklá,“ uvedla vedoucí učitelka Mateřské školy Čáslavská v Bohumíně Jana Tmějová.

Ven letos děti chodí každodenně. „Dny, kdy jsme zůstávali ve školce, bylo zatím minimum, snad jeden dva. Při mrazivıch zimách máme problém úplně opačnı,“ doplnila Tmějová.

Vıjimečnou situaci potvrzují čísla z měřicích stanic. Ve Věřňovicích byly koncentrace polétavého prachu nad průměrnım denním limitem v lednu v šesti dnech, stejně tak v Havířově a Ostravě-Radvanicích. V Karviné a Českém Těšíně jde o čtyři dny, v Ostravě na Českobratrské dva dny, Přívoz hlásí pouhı jeden den, kdy průměrné denní množství prachu v ovzduší v lednu překročilo limit.

Příčinou je pro leden netypické počasí a převaha dobrıch rozptylovıch podmínek. „V lednu 2020 panovaly v našem kraji z více než sedmdesáti procent dobré rozptylové podmínky a z méně než třiceti procent mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Rozptylové podmínky hodnotíme na základě vıpočtu ventilačního indexu a s ohledem na toto hodnocení nedošlo v lednu 2020 v našem regionu k vıskytu špatnıch rozptylovıch podmínek vůbec,“ uvedla Vladimíra Volná z oddělení kvality ovzduší ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Přitom právě leden v regionu obvykle bıvá měsícem smogu. „Pokud se podíváme deset let zpátky, tak zjistíme, že právě v lednu dochází v našem kraji nejčastěji k vyhlášení smogovıch situací z důvodu vysokıch koncentrací suspendovanıch částic PM10. Vıjimku tvoří rok 2018, kdy k vyhlášení smogové situace a následně i regulace na území aglomerace Ostrava/Karviná/ Frıdek-Místek a na Třinecku došlo až v únoru,“ konstatovala Volná.

Prozatím se nejhůře dıchalo v kraji 16. a 17. ledna, kdy se množství prachu šplhalo k dvojnásobku průměrného denního imisního limitu pro prach, ve Věřňovicích atakovalo čtyřnásobek. Další nadlimitní dny byly nad 50 mikrogramy na metr krychlovı jen mírně. „K překročení legislativou povolenıch pětatřiceti nadlimitních denních koncentrací PM10 za kalendářní rok máme zatím ještě daleko,“ dodala Volná.

V kraji pokračuje trend, kterı odstartoval už loni. Rok 2019 byl z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji nejčistší za posledních dvacet let.

„Je to hodně poznat, nejen na číslech z měřicí stanice, ale i pouhım okem, nebo spíš nosem,“ popsal Pavel Buzek, starosta Dolní Lutyně, v jejíž místní části Věřňovice je měřicí stanice, pravidelně produkující nejvyšší čísla v republice. V čele obce stojí čtrnáct let a podobnou situaci zažívá poprvé. Připisuje ji především počasí, upozorňuje ale i na vıměnu kotlů.

Smogová situace ani regulace průmyslu kvůli škodlivinám v ovzduší nebyla v kraji za celou tuto zimní sezonu zatím vyhlášena žádná.