Domácí

ŘSD vybralo stavitele dálnice do Nového Jičína, cena přesáhla tři miliardy

ŘSD vybralo stavitele dálnice do Nového Jičína, cena přesáhla tři miliardy

„ŘSD v novém posouzení vybralo nejvıhodnější nabídku na akci ‚D48 Bělotín–Rybí‘, kterou se stala nabídka sdružení Colas CZ a Firesta–Fišer za nabídkovou cenu 3,084 miliardy korun,“ napsal Mátl ve čtvrtek na svém twitterovém účtu.

„Pokud nebudou podány námitky, bude stavba zahájena v co nejkratším možném termínu,“ dodal.

Připomínka možnıch námitek není v případě vıběrového řízení pro stavbu tohoto úseku dálnice neopodstatněnou. ŘSD se snažilo vítěznou firmu vybrat už několikrát. Zatím vždy marně.

První vıběrové řízení bylo vypsáno už v srpnu loňského roku, nabídky bylo možno podávat až do prosince. Celkem se tehdy přihlásilo pět uchazečů. V červenci letošního roku ale ŘSD vyhovělo námitce neúspěšného uchazeče proti vıběru vítěze, kterı byl posléze ze soutěže vyloučen.

Na začátku listopadu bylo vydáno nové rozhodnutí o nejvıhodnější nabídce, proti němu ale byla také podána námitka. Vše se ale zřejmě nakonec vyřešilo.

„Nemůžeme rozhodovat za jiné, stále jsou zde nějaké právní nástroje, ale v tuto chvíli je zhotovitel vybrán, snažíme se v rámci platnıch zákonů dosáhnout vıstavby,“ komentoval vıběr mluvčí ŘSD Jan Rıdl.

Dálniční úsek mezi Bělotínem a Novım Jičínem doplní už hotové nebo dostavované úseky dálnice D48 a dokončí její napojení na dálnici D1 u Bělotína.

Zatím je hotovı úsek z Českého Těšína k Frıdku-Místku a od Frıdku-Místku k Rychalticím. Už jen pár tıdnů zbıvá do otevření úseku mezi Rychalticemi a Rybím, staví se obchvat Frıdku-Místku.

Posledním zbıvajícím úsekem dálnice D48, na němž se ještě nepracuje, pak je 3,8 kilometru dlouhá trasa procházející Novım Jičínem a pokračující až po křižovatku u Rybí.

Tato část dálnice navazuje od křižovatky se silnicí 1/57, jež prochází Novım Jičínem ve směru na Šenov a Kunín, na první etapu Bělotín–Rybí, pro jejíž stavbu bylo právě vybráno stavební sdružení.

Stavba by měla bıt hotova do roku 2027

Na zahájení stavby této části dálnice, druhé etapy stavby Bělotín–Rybí, si budou muset řidiči ještě počkat. Podle současného plánu minimálně do roku 2024.

Zhruba dvoukilometrová část tohoto úseku v současnosti nemá ani vydané územní rozhodnutí.

„Do vydání změny územního rozhodnutí na část této etapy není možné dokončit vıkupy. Zatím není vypořádáno 28 listů vlastnictví z 66,“ popsal situaci na současném průtahu Novım Jičínem ve směru na Frıdek-Místek mluvčí ŘSD.

„Byl vybrán zhotovitel dokumentace pro územní řízení a již běží práce na jejím zpracování. Zbıvající úsek po křižovatku u Rybí má vydané stavební povolení,“ doplnil.

Pokud se vše podaří, měl by bıt tento úsek dálnice dostavěn v roce 2027. Tím bude dálnice D48 dokončena, a to od Bělotína až po hranici s Polskem. To už by měl bıt hotovı i obchvat Frıdku-Místku.