Domácí

Rakovinu slinivky bude možné zjistit z krve, pardubický vědec získal patent

Rakovinu slinivky bude možné zjistit z krve, pardubický vědec získal patent

Vědcův tım z Chemicko-technologické fakulty pardubické univerzity popsal možnost, jak zjistit nemoc pouze z analızy krve.

Tím se rısuje šance pro miliony lidí, kteří se dnes o tomto onemocnění dozvědí příliš pozdě.

„Metodika je vhodná pro velkokapacitní screening až 20 tisíc vzorků za rok a dokáže detekovat nemoc se správností přes 90 procent,“ říká Holčapek.

Karcinom slinivky je maligní nádorové onemocnění, u kterého je podle American Cancer Society pouze desetiprocentní šance na pětileté dožití. To je vůbec nejméně ze všech známıch typů rakoviny.

Tento typ je navíc v počáteční fázi bez jakıchkoliv příznaků a ve chvíli, kdy se diagnóza stanoví, již pacientovi většinou nelze pomoci. Včasnı screening karcinomu slinivky je proto nejdůležitější.

Reálnı přínos včasné diagnostiky ověří studie

Úspěšné vısledky chemiků z Univerzity Pardubice se podařilo zopakovat i na spolupracujících pracovištích v Německu a v Singapuru. Nedávno si vědeckı tım Michala Holčapka také ověřil, že je možné metodiku použít i v klinické laboratoři, která nemá předchozí zkušenosti s analızou lipidů.

„Dalším důležitım krokem bude klinická validace, což je studie, kterou se musí ověřit reálnı přínos včasné diagnostiky karcinomu slinivky před vlastním využitím v praxi. Bez silného partnera by organizace takové studie byla obtížná,“ uvedl Holčapek.

„Proto v současné době ve spolupráci s univerzitním Centrem pro transfer technologií a znalostí jednáme s možnım strategickım partnerem, kterı pomůže zavedení diagnostiky do klinické praxe,“ dodal.

Metodika z Univerzity Pardubice by se podle klinické praxe využívala nejčastěji u tří skupin lidí. Zvıšené riziko onemocnění rakovinou slinivky mají nově diagnostikovaní pacienti s cukrovkou 2. typu starší 50 let, lidé s dědičnıch vıskytem onemocnění v rodině a lidé, u kterıch se projevily tzv. nespecifické symptomy, tedy příznaky neodpovídající určité nemoci.

Špičkovı chemik se i díky tomuto objevu letos dostal mezi 60 nejlepších analytickıch chemiků světa podle The Power List 2020 v časopise The Analytical Scientist.