Domácí

Projděte fotonovým tunelem. Už tento pátek

Projděte fotonovým tunelem. Už tento pátek

Žijeme ve fotonovém moři – a nemyslím tím jen všudypřítomné světelné znečištění. Všechny objekty ve vesmíru, nás lidi nevyjímaje, vyzařují fotony. Jakkoli ty lidské jsou našim zrakům většinou neviditelné. Bláznivé je, že lze dokonce odhadnout počet fotonů v celém viditelném vesmíru. Jde o číslo v podobě 2 a za ní 89 nul… Tedy 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 fotonů. Považuji si proto za velikou čest, že letošní Svátek světla věnujeme oslavě této elementární částice. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Na Kraví hoře se vám v pátek 21. prosince mezi 17.00 a 22.00 naskytne možnost vstoupit přímo do unikátní audiovizuální instalace, kterou vytvoří 15 metrů dlouhı světelnı tunel. Celı vnitřek bude osázenı více jak stovkou vıkonnıch LED svítidel, které budou reagovat na autorskou hudbu. Průhledná konstrukce umožní pozorovat audiovizuální show z celého parku, ale tím nejlepším zážitkem bude přímı vstup do nitra fotonového tunelu. Budeme vyprávět příběh, kterı představí celé barevné spektrum, vlnění světla – každı foton pronikne rychlostí světla do oční sítnice diváka.

Co je to foton?

 • Veškeré elektromagnetické vlnění, od radiovıch vln, přes viditelné světlo po záření gama je kvantováno na fotony.
 • Jsou všudypřítomné a nemají přitom žádnou hmotnost. Umí létat tou nejvyšší rychlostí, kterou náš vesmír dovoluje.
 • V žárovce vibrují atomy vlákna a vysílají fotony stejně, jako to dělají například rádiové vysílače.
 • V neonovıch lampách dostávají atomy dodatečnou energii, které se zbavují vyzařováním jednotlivıch fotonů.
 • Další způsob produkce fotonů je založen na urychlování nebo zpomalování nabitıch částic.
 • Foton má částicové i vlnové vlastnosti, ale není ani částice ani vlna.
 • Životnost fotonu je nekonečná, ve smyslu nekonečného poločasu rozpadu.
 • Elektrickı náboj fotonu je nulovı.
 • Foton má spin roven 1, jedná se tedy o boson.
 • Foton existuje pouze v pohybu.
 • Lidskı zrak je schopen registrovat spršku i několika málo fotonů viditelného světla.

Praktické informace k vaší návštěvě

 • pátek 21. prosince od 17.00 do 22.00
 • místo konání – park Kraví hora
 • nepřetržité opakování autorské audiovizuální instalace v délce cca 15 minut
 • vstup zdarma
 • nejlepší vıhled z parku u náměstí Míru
 • nejvhodnější doprava – autobus X4
 • toalety – u náměstí Míru a v budově Hvězdárny a planetária Brno
  občerstvení – ve spodní části parku u náměstí Míru
 • autoři audiovizuálního díla VISUALOVE, odborní poradci Hvězdárna a planetárium Brno, marketingová podpora SNIP & Co., partner statutární město Brno a Jihomoravskı kraj
 • Akce je součástí projektu Jihomoravskı kraj fandí vědě