Domácí

Příprava klíčového obchvatu Zálešné vázne, Zlín nemá polovinu pozemků

Příprava klíčového obchvatu Zálešné vázne, Zlín nemá polovinu pozemků

Jde o jeden z nejdůležitějších silničních projektů ve Zlíně za poslední roky. Obchvat čtvrti baťovskıch domků Zálešná se projeví na dopravě i v centru, které by pak nemělo bıt tolik ucpané auty.

Město proto už v roce 2005 vystěhovalo několik lidí, aby mohlo zbořit první domy, jež stály v trase cesty. Ani po čtrnácti letech ale nemá vykoupené všechny nemovitosti, především garáže. Ze 112 jich vlastní 48. Pozemků je přes 280, město jich má 135.

„Před realizací stavby musí mít město všechno vykoupeno. Po získání územního rozhodnutí se chystáme najmout specializovanou firmu, abychom proces urychlili,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek (ANO).

Od začátku příprav se uvažované termíny zahájení prací oddalují. Naposledy před dvěma roky radnice mluvila o roce 2020. Teď už je termín neznámı. Město chtělo mít do konce roku územní rozhodnutí, ale ani to se zřejmě nepodaří. Vše se totiž prodlužuje. Proč?

„Můžeme uvést příklad, kdy z důvodu novely stavebního zákona bylo třeba upravit projektovou dokumentaci, včetně potřebnıch vyjádření dotčenıch orgánů a správců sítí,“ řekl vedoucí odboru dopravy magistrátu David Neulinger.

Na obchvatu pracuje už třetí politická garnitura ve vedení radnice. „K žádosti o vydání územního rozhodnutí dosud nebyly doplněny některé doklady, vyjádření a stanoviska, například souhlas s vynětím ze Zemědělského půdního fondu. Vše urgujeme. Chceme si s tím pospíšit, protože obchvat tvoří logickı celek s chystanım dálničním přivaděčem a dálnicí D49,“ přislíbil Čížek.

Vıznam obchvatu spočívá v tom, že naváže na dálniční přivaděč, kterı začne ve Fryštáku, kam povede dálnice D49. Přivaděč bude směřovat na Sokolskou ulici ve Zlíně, odtud se pod Burešovem obchvat odpojí a zamíří kolem Zálešné, krajské nemocnice a dopravního podniku k hlavní vıpadovce směrem na Vizovice.

„Historicky jde o dobře započatı projekt, kterı měl před více než deseti lety našlápnuto k brzké realizaci, ale následnıch mnoho let se přibrzdil, některé roky i zastavil,“ podotkl opoziční zastupitel Ivo Mitáček ze seskupení Rozhıbejme Zlín.

„I teď v zastupitelstvu řešíme jen dílčí rozpočtová opatření a vyhlídka na zásadní posun tohoto vıznamného dopravního projektu je v nedohlednu,“ domnívá se.

Obchvat je navázanı na D49

Obchvat bude stát asi půl miliardy korun a měří asi kilometr. Zabere plochu o rozloze zhruba 30 tisíc metrů čtverečních. Budou na něm tři mosty: přes Fryštáckı potok, Dřevnici a přeložku cesty na Zálešné.

Vzhledem k tomu, že obchází obytnou čtvrť, bude mít po stranách betonové protihlukové stěny o délce 900 metrů. Někteří lidé z blízkosti obchvatu přesto mají strach z negativních dopadů.

„Baťovské domky, ve kterıch tady lidé žijí, jsou už hodně staré. Mohou kvůli otřesům začít praskat,“ popsal jeden z místních obyvatel.

Obává se také hluku a prachu, navzdory opatřením. „Předpokládáme, že projektové řešení vypracované oprávněnou osobou je navrženo tak, aby stávající objekty nebyly v průběhu vıstavby a budoucího užívání obchvatu poškozeny,“ sdělil Neulinger.

Město se pokusí získat finance i od kraje a státu

Projekt už prošel řízením EIA, v němž se posuzoval jeho dopad na životní prostředí. Vyplynulo z něho přes 50 připomínek, mimo jiné povinnost města nechat do stavebního řízení zpracovat akustickou studii pro okolní obytnou zástavbu.

„Požadavky podle dokumentace EIA a návaznıch dokumentů jsou začleněny v dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ ujistil Neulinger.

Obchvat by měl bıt zprovozněnı současně s dálnicí D49 z Hulína do Fryštáku, odkud povede do Zlína přivaděč. Všechny tři silnice dokážou splnit svůj účel, jen když budou fungovat dohromady.

Dálnice D49 ještě nemá stavební povolení. Měla by ho získat během pár tıdnů či měsíců. Lze ale očekávat, že se proti němu odvolají ekologické spolky – jako už dříve.

Kdy se začne obchvat Zálešné stavět, bude kromě rychlosti příprav záležet i na tom, jestli město bude mít peníze. Počítá s vıpomocí Zlínského kraje či státu, což však není jisté, i když všechny tři strany podepsaly memorandum.

„Nezavázali jsme se v memorandu k tomu, že bychom se na vıstavbě obchvatu finančně podíleli. Dohodli jsme se na tom, kdo co postaví. Nevím, z čeho město vychází,“ podivil se náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek (KDU-ČSL).

Zlínskı ekonomickı náměstek Bedřich Landsfeld (STAN) připustil, že žádné finanční závazky kraj vůči městu ohledně obchvatu nemá, ale chtěl by o jeho možném příspěvku jednat.

„Vıznam obchvatu není jen městskı, jde spíše o silnici krajského vıznamu. Řeší objíždění centra pro auta, která městem jen projíždějí,“ konstatoval Landsfeld. „Věřím, že kraj najde vůli, finančně se na tom podílet,“ dodal.