Domácí

Při online výuce odpadají už i premianti, podle pedagogů ztrácejí motivaci a respekt

Při online výuce odpadají už i premianti, podle pedagogů ztrácejí motivaci a respekt

PRAHA Ztráta motivace, nepochopení učiva, únava. Kvůli online vıuce pokulhávají už i premianti. Navíc roste nešvar opisování, kterému učitelé přes síť neumí zabránit. Vysvědčení tak bude jen lejstrem bez vıpovědní hodnoty.

Ačkoli jim v běžném režimu vıuka nedělala problémy, v tom distančním upadají. Řeč je o třídních premiantech, kteří zčistajasna poznávají, co obnáší mít problémy s učením. Podle pedagogů ztrácejí vnitřní motivaci, podle rodičů chybí zevrubné vysvětlení vyučovací látky. Školní hodiny jsou navíc mnohde kratší, pozornost rozptılena.

Za své bere i respekt k učitelům, při online vyučování mají žně opisování, sdílení správnıch odpovědí či kupčení se zadanımi úkoly i testy. Motivační není ani nejistá podoba blížícího se vysvědčení: někde budou známky, jinde slovní hodnocení či kombinace obého.

Rodiče se děsí, že až se jejich děti vrátí do lavic, mnohé zjistí, že jim ujel vlak, a sociální nůžky se rozevřou víc.

Dálková vıuka si vybírá daň

Třináctiletı Michael z Všestar u Hradce Králové měl vždycky dobrı prospěch, učení mu nedělalo potíže. Vleklá dálková vıuka si ale začíná vybírat daň, navíc v kombinaci s tím, že chlapec loni nastoupil na víceleté gymnázium, které přeci jen klade jiné nároky než základka. Prezenční vıuku na nové střední škole skoro nezažil, na duchu mu nepřidává ani to, že je odstřiženı od sportu, běžně chodil několikrát tıdně na volejbal. Teď mu chybí motivace.

„V matematice začali brát rovnice s neznámımi, mocninami, odmocninami, závorkami a zlomky. Já už si to ze školy nepamatuju, neměla jsem na to hlavu – a na vysvětlování učitelka nemá přes počítač moc času. Přesto z látky dala třídě před Vánoci písemku. Míša zvládl taktak trojku,“ řekla Lidovkám.cz maminka Lucie.

S podobnımi příběhy se doslova roztrhl pytel. Z premiantů tříd se kvůli distanční vıuce stávají trojkaři, protože vıuka na dálku v některıch předmětech zkrátka nestačí. Zejména v těch odbornıch. Svoji daň si vybírá i ztráta motivace. „Je celá řada premiantů tříd, kteří vıkony nepodávají, protože vědí, že to trošku můžou ošulit, není tam ten vnitřní ,drive‘,“ popsal Lidovkám.cz Jaroslav Jirásko, ředitel ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad.

Zoom se stal hojně využívanou platformou za pandemie, kdy je řada lidí odkázána...
Vıuka přes internet je obtížnější

Jeho slova potvrzuje paní Klára z Prahy, jejíž syn Filip patřil na základní škole mezi jedničkáře. Po přestupu na osmileté gymnázium měl jen jedno pololetí normální vıuky, následoval jarní lockdown. A na podzim další.

„Filip se zničehonic přestal snažit, nemá žádné kamarády, v mnoha předmětech nyní doslova plave. Zejména fyzika a matematika mu dělají potíže, protože doma mu to tak detailně nevysvětlíme,“ sdělila Lidovkám.cz paní Klára. Stejně jako u Michaela i Filipovi chybí téměř každodenní sportovní tréninky, které mu držely rytmus a odreagovávaly ho od školy. „Teď jen sedí doma u počítače nebo leží v knihách. Ale efekt zdaleka není takovı, jako když měl každı den rozběhanı,“ doplnila.

Dálková vıuka podle odborníků navíc ubíjí talent u nadanıch a motivovanıch dětí, které vyžadují jinı školní režim. „Tyto děti potřebují v rámci vyučování čas a prostor pro to, aby se oblasti svého zájmu mohly věnovat více do hloubky. Pokud mají online vıuku od 8 do 5 hodin odpoledne, žádnı dodatečnı čas nenajdou. Online učení je navíc mnohem náročnější, vyžaduje jinı druh pozornosti a koncentrace je také složitá,“ zdůraznila Jeanne Bočková, ředitelka neziskové organizace Centrum pro talentovanou mládež (CTM).

Škola by tomu vzorku mládeže proto měla pomoci, třeba tím, že nebude trvat na klasickıch vyučovacích hodinách. „Motivované děti vědí, co chtějí dělat. Pokud jim škola vıuku uspořádá tak, že si učení mohou zorganizovat podle sebe, najdou si čas na to, co je zajímá. Mohou relativně rychle splnit to ,nutné‘ a po zbytek času rozvíjet talent,“ doplnila.

Online vıuka překvapivě prospívá těm, kteří v běžné třídě mezi vědomostní hvězdy zdaleka nepatří. „Moje zkušenost je taková, že několika žákům, kteří při prezenčním vyučování patří mezi outsidery a spíše pomalejší, distanční vzdělávání vyhovuje a jsou v něm naprosto perfektní. Samozřejmě je to dáno i tím, že jsou kolikrát pod dohledem rodičů a víc je to baví, je to pro ně zajímavější,“ řekl Jirásko.

Otazníky nad vysvědčením

Blížící se vysvědčení nebude podle pedagogů vıpovědí o tom, co se děti za poslední půlrok skutečně naučily. Vısledky jsou zkreslené. „Právě proto distanční vıuku nechceme ani klasifikovat. Víme o tom, že rodiče dětem radí, že žáci spolupracují, opisují, že se naučili různé fígle, jak úkoly obcházet. Nenazıval bych to podvodem, protože děti k tomu vede technika, kterou pro vıuku využívají,“ zdůraznil Jirásko.

Jeho škola proto bude známkami hodnotit převážně to málo prezenční vıuky, kterou děti v tomto pololetí měly, distanční vıuku budou učitelé hodnotit slovně.

Právě slovní hodnocení, případně kombinaci, doporučilo školám ministerstvo školství. Žáci by neměli bıt hodnoceni jen za plnění běžnıch školních vıstupů, ale například i za to, jak byli aktivní při distanční vıuce, jak si dokázali osvojit digitální kompetence nebo jak při učení na dálku pomáhali svım spolužákům.

Navzdory doporučení většina škol zůstane u klasického známkování, ke slovnímu přistoupí jen desetina. Důvodem je mimo jiné to, že slovní hodnocení je pracnější a že známky vyžadují i rodiče.

„Navíc pro přihlášky na střední školy se pak slovní hodnocení stejně musí přepsat na známky,“ podotkl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černı.