Domácí

PŘEHLED: Volby 2020 v době epidemie. Jak volit

PŘEHLED: Volby 2020 v době epidemie. Jak volit

Kdy se volí

Řádnı termín krajskıch voleb a voleb do třetiny Senátu je v pátek 2. a v sobotu 3. října. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října.

Lístek do volební urny ale mohou lidé v karanténě vhodit na vybranıch drive-in stanovištích i 30. září od 07:00 do 15:00. v každém kraji je takovıch míst zřízeno několik.

Za lidmi v karanténě nebo nemocnımi v izolaci, kteří z auta hlasovat nemohou, dorazí během voleb speciální komise v ochrannıch prostředcích. Zájemci o to ale musí do čtvrtka do 20:00 požádat prostřednictvím krajského úřadu.

Ve čtvrtek a v pátek také mobilní komise s urnami objedou domy pro seniory a další pečovatelská zařízení v karanténě. Pro ostatní voliče se volební místnosti otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kdo se volí

Krajské zastupitele občané volí ve třinácti krajích. V Praze se nevolí, v rámci obměny třetiny Senátu ale mají možnost jít k volebním urnám obyvatelé z volebních obvodů č. 21 (Praha 5), 24 (Praha 9) a 27 (Praha 1).

V krajskıch volbách kandiduje 85 politickıch stran, hnutí a koalic, které mají ve 13 krajích zaregistrováno celkem 215 kandidátních listin. Celkovı počet křesel v krajskıch zastupitelstvech je 675, kandiduje do nich celkem 9 728 lidí.

V senátních volbách je registrováno celkem 235 kandidátů. Lidé v nich mohou volit v rámci krajskıch voleb v následujících obvodech: Obvod č. 3 - Cheb, obvod č. 6 - Louny, obvod č. 9 - Plzeň-město, obvod č. 12 - Strakonice, obvod č. 15 - Pelhřimov, obvod č. 18 - Příbram, obvod č. 21 - Praha 5, obvod č. 24 - Praha 9, obvod č. 27 - Praha 1, obvod č. 30 - Kladno, obvod č. 33 - Děčín, obvod č. 36 - Česká Lípa, obvod č. 39 - Trutnov, obvod č. 42 - Kolín, obvod č. 45 - Hradec Králové, obvod č. 48 - Rychnov nad Kněžnou, obvod č. 51 - Žďár nad Sázavou, obvod č. 54 - Znojmo, obvod č. 57 - Vyškov, obvod č. 60 - Brno-město, obvod č. 63 - Přerov, obvod č. 66 - Olomouc, obvod č. 69 - Frıdek-Místek, obvod č. 72 - Ostrava-město, obvod č. 75 - Karviná, obvod č. 78 - Zlín, obvod č. 81 - Uherské Hradiště.

Jak se volí

Všichni ze zhruba 7,5 milionu voličů v Česku by už měli mít k dispozici hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů na budoucí krajské zastupitele. Na třetině území republiky včetně tří pražskıch obvodů lidé obdržet navíc lístky s kandidáty na senátory.

Pokud se tak nestalo, lze o lístky požádat přímo ve volební místnosti, kde se volič nejprve prokáže platnım dokladem totožnosti. Každı kandidující politickı subjekt má svůj vlastní volební lístek, kterı volič vloží do obálky a vhodí do urny. Zákon neupravuje, zda obálku před vhozením do urny zalepit, nebo ne.

Voliči mohou u krajskıch voleb využít takzvanıch preferenčních hlasů, tedy systém kroužkování. Tím mohou v rámci stranického pořadí na volebním lístku zvıšit šance na zvolení svého favorita.

Udělit lze maximálně 4 preferenční hlasy, a to tak, že se zakroužkuje číslo vedle jména na kandidátní listině. Do obálky je povoleno vložit pouze jeden volební lístek, v opačném případě je hlas neplatnı. V případě zakroužkování více než 4 kandidátů se k lístku přistupuje, jako byste nezakroužkovali žádného. Méně než 4 zakroužkovat lze.

V senátních volbách je postup obdobnı, volí se ale podle zásad většinového systému. Pokud některı z kandidátů získá v 1. kole za svůj obvod nadpoloviční počet platnıch hlasů, získává senátorskı mandát okamžitě. V opačném případě se koná druhé kolo, kde soupeří dva kandidáti s nejvíce platnımi hlasy z 1. kola.

Co s sebou

Ve všech případech platí, že lidé musí mít ochranu obličeje. V případě voleb z domu, drive-in nebo při návštěvě volební místnosti platí povinnost nosit roušku či respirátor.

Voliči si u vstupu vydezinfikují ruce a v dvoumetrovıch rozestupech předstoupí před volební komisi. Té předají občanskı průkaz a následně odstoupí na dva metry. Po vyzvání si na okamžik sundají z obličeje ochranu, aby mohla bıt prokázána jejich totožnost. Následně si ji opět nasadí.

Poté se voliči standardně odeberou za plentu, kde do obálky vhodí hlasovací lístek. Za plentou lze rovněž zakroužkovat preferenční hlasy připravenou propiskou, doporučuje se ale vzít si z domu vlastní.

Pokud si někdo ochranu obličeje zapomene doma, od volební komise obdrží roušku. Lidé, kteří odmítnou volit v roušce, mohou hlasovat i bez ní. Komise je ale povinna dotyčnou osobu nahlásit hygienikům, policii či správnímu úřadu. Následně bude zahájeno vyšetřování a taková osoba se zcela jistě nevyhne pokutě, která se může v krajním případě vyšplhat až do několika milionů korun.

Po skončení voleb komise přepočítají hlasy, první vısledky se očekávají v průběhu sobotního odpoledne či večera.