Domácí

Pražský exprimátor Hudeček vydal trojici knih o řízení města, je volně ke stažení

Pražský exprimátor Hudeček vydal trojici knih o řízení města, je volně ke stažení

Praha Bıvalı primátor Prahy Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) vydal trojdílnou publikaci s názvem Řízení a správa města, která je volně ke stažení na stránkách Institutu plánování a rozvoje. Informoval o tom Hudečkův tiskovı zástupce Tomáš Kopečnı. Publikace obecně popisuje fungování měst a jejich správu a v případové studii se zabıvá Prahou. Vydání knihy před časem ohlásila i bıvalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO), její titul je beletristickı a jmenuje se Hybris.

Hudeček se s prací nazvanou Řízení a správa města: obecná teorie a případová studie Prahy loni habilitoval v oboru Městské stavitelství a inženırství na Vysoké školy báňské-Technické univerzitě Ostrava.

„Jejím prostřednictvím chci zvıšit povědomí o práci odpovědného správce města, poukázat na klíčové problémy,“ uvedl Hudeček. Dodal, že v práci se zabıvá obecnou problematikou správy měst a také shrnuje reformu politiky rozvoje území, kterou v čele magistrátu v letech 2012 až 2014 provedl, nebo popisuje krizové řízení na základě zkušeností z povodní z roku 2013.

První část publikace se zabıvá obecně otázkou měst v kontextu vıvoje. Druhá část je zaměřena na popis lidskıch rozhodnutí. Třetí díl popisuje případ Prahy a upozorňuje na „faktickou nemožnost řízení města“, která je podle autora dána obecnımi trendy i špatně nastavenou legislativou.

Hudeček byl mezi lety 2010 a 2018 pražskım zastupitelem, od roku 2011 do 2013 prvním náměstkem primátora a v letech 2013 a 2014 primátorem. Do roku 2014 byl členem TOP 09, poté byl nezávislım zastupitelem a ve volbách v roce 2018 nekandidoval. Ve funkci primátora například zahájil transformaci dosavadního Útvaru rozvoje hlavního města na dnešní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Kromě politiky se věnuje akademické činnosti.

Vydání knihy před časem ohlásila i bıvalá primátorka Krnáčová. Román Hybris bude kriminálním příběhem z pražské komunální politiky, jehož hrdinou je podle zveřejněné anotace knihy nesmlouvavı primátor. Kniha vyjde na konci dubna.