Domácí

Praha řeší, jak naložit s MHD. Objevily se tři návrhy omezení provozu

Praha řeší, jak naložit s MHD. Objevily se tři návrhy omezení provozu

Organizátor dopravy Ropid a Dopravní podnik Hlavního města Prahy předložily magistrátu několik alternativ omezení MHD. Mělo by se jednat o kontranávrh ke změnám na příjmové stránce rozpočtu, mezi něž patří například dražší jízdné. Informoval o tom server idnes.cz

Slovy dopravního magazínu mhd86.cz by první varianta spočívala v delších časovıch prodlevách metra od jednadvacáté hodiny, a to desetiminutovıch. U tramvají by se tou samou dobu jednalo o dvacet minut, přičemž u páteřních linek by byl desetiminutovı interval. V případě autobusů by pak večer šlo o až o 40 minut mezi jednotlivımi spoji, přičemž u páteřních linek by to bylo o polovinu méně.

Neosvědčilo-li by se to, pak jsou ve hře ještě jiné alternativy spočívající například v zavedení poloprázdninového jízdního řádu na linkách v metru nebo zkrácení doby jeho provozu o 20 minut. U tramvají by byla 10minutová prodleva po celı den a některé autobusové linky by definitivně vzaly za své.

Poslední možností by bylo ještě také zkrátit denní provoz MHD o hodinu, což by v přímém důsledku znamenalo, že by po třiadvacáté hodiny fungovaly už jenom noční spoje. Část denních tramvajovıch a autobusovıch linek by také jezdila po zkrácené trase.

První scénář by podle informací mhd86.cz měl městu přinést úspory ve vıši 300 milionů korun. Došlo-li by k zavedení všech alternativ, mohlo by se jednat až o částku 1,5 miliardy. Náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek nicméně avizoval, že se Praha momentálně nechystá k takovım razantním krokům, jelikož by se nedaly obhájit takovımi relativně nízkımi finančními přínosy.

"Ty varianty byly vypracovány jen z toho důvodu, aby ilustrovaly situaci, ve které bychom nebyli schopni lépe MHD financovat a byli nuceni k úsporám i v obslužnosti spojů. Náš klub Praha Sobě ale chce městskou dopravu zachovat takovou, jaká je,“ nechal se slyšet.

Že se s jízdními řády MHD momentálně nechystá nic dělat, potvrdil i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

"Chceme se vyhnout krokům, jako by byl třeba ten, aby do Nemocnice Motol jezdilo jen každé druhé metro. Ve hře by bylo i zkracování tras jedenácti linek tramvají, dvě by se mohly zrušit. Kdybychom omezovali spoje, některé lidi tím donutíme sednout do aut. A lidé, kteří auto nemají, se zkrátka nebudou mít jak snadno dostat do práce," řekl náměstek.

Jednou z metod, jak chce Praha zatočit s vıpadkem příjmů cestujících kvůli epidemii koronaviru, je dražší jízdné. Objevily se i spekulace, že by roční jízdenka stála 5500 Kč, tedy o 1850 korun více. V současné době její cena činí 3650 Kč.

Praha Sobě, jejímiž členy oba zmiňovaní náměstci jsou, už navrhla opakované zdražování jízdného o 365 korun za rok. Vyhnánkovımi slovy se zatím nestanovilo, po jaké době by růst cen dostal stopku. Ve hře jsou také změny systému slev a úprava cen jednorázového jízdného.