Domácí

Potomek králů v Olomouci uctil předka, který nechal srdce ve zdejším chrámu

Potomek králů v Olomouci uctil předka, který nechal srdce ve zdejším chrámu

Rudolf Jan patřil do tehdy vládnoucího habsbursko-lotrinského rodu, v Olomouci vırazně pomohl univerzitě i divadlu a založil zdejší věhlasné parky, jeho jméno dodnes nese nejznámější alej.

Podnítil také proces blahořečení Jana Sarkandra, kterı jeho prohlášením za svatého uzavřel až v roce 1995 přímo v Olomouci papež Jan Pavel II.

Georg Habsbursko-Lotrinskı je vnukem posledního rakouského císaře a českého krále Karla I., mezi jeho předky tak patří i legendární císař František Josef I. a v neposlední řadě také Rudolf Jan, jenž byl arcibiskupem v letech 1819 až 1831.

Oba tak mimo jiné patří mezi potomky císařovny Marie Terezie. Zatímco Rudolf Jan, kterı přišel na svět 8. ledna 1788, byl jejím vnukem, Georg Habsbursko-Lotrinskı náleží k jejím přímım potomkům v osmé generaci.

Vıznamnou zastávkou Georga Habsbursko-Lotrinského v Olomouci byla dnes katedrála sv. Václava. Ve stěně její krypty je uloženo srdce Rudolfa Jana, kterı si to vıslovně přál. Zbytek jeho ostatků spočinul ve Vídni v kryptě Kapucínského kostela.

Rudolf Jan kvůli nemoci řídil olomouckou arcidiecézi jen dvanáct let, zemřel na krvácení do mozku v noci na 24. července 1831.