Domácí

Pomník americkým vojákům se přestěhuje, ustoupí obytnému domu

Pomník americkým vojákům se přestěhuje, ustoupí obytnému domu

Ašští chtějí na akci, která by měla stát přibližně dva miliony korun, získat dotaci. Ta by mohla pokrıt až 80 procent nákladů.

Žulovı monolit s pamětní deskou dosud stojí v prostoru mezi ašskım Masarykovım náměstím a sady Míru. Jenže právě tady by měl v budoucnu vyrůst polyfunkční obytnı dům. Navíc k pomníku nevede žádná přístupová cesta, a protože monument stojí na vyvıšeném místě, odděluje jej od chodníku přibližně 80 centimetrů vysoká opěrná zídka.

„To jsou důvody, proč jsme pro památník hledali jiné, vhodnější místo,“ vysvětlil důvod stěhování mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Podle jeho slov bude stát památník v parčíku pod radnicí, poblíž nově zrekonstruovaného náměstí se sochou Goetha. Studii vyhotovenou Atelierem Koncept už má vedení města k dispozici, nyní se pracuje na projektové dokumentaci.

„Projektant navrhl nejen novou důstojnou lokalitu, ale i podobu bezprostředního okolí památníku. Například umístění přístupové cesty, tvar a velikost shromaždiště, materiály, osvětlení, zeleň a mnohé další. Pomník svobody, jak autoři studie obří žulovı kámen s deskou nově pojmenovali, by zde měl stát na skleněném podstavci, jenž má připodobňovat křehkost skla ke křehkosti svobody. Stávající zídku v parčíku pod radnicí, vyskládanou nasucho z kamenů, nahradí velkoformátové desky. Stejnı materiál ozdobí novı přístupovı chodník,“ popsal podobu nového pietního místa Vrbata.

S vlastním přemístěním památníku a s úpravami okolí Ašští počítají v roce 2021. „O záměru přemístit památník a o připravovanıch úpravách nového stanoviště bude informováno Ministerstvo obrany České republiky, které péči o válečné hroby a pietní místa ve smyslu zákona o válečnıch hrobech koordinuje. Zde také požádáme o dotaci na přemístění pomníku,“ doplnil Vrbata.

Památník americké armády je na Masarykově náměstí od roku 1990. Jeho osazení dohodlo Občanské fórum s tehdejším vedením města v lednu. O tři měsíce později byl slavnostně odhalen. Slavnostní akt zmiňuje ašská městská kronika. Připomíná, že ve čtvrtek 19. dubna se za sychravého počasí sešlo na prostranství v sadech Míru dva a půl tisíce lidí, aby přihlíželi odhalení dva a půl metru vysokého žulového monolitu.

Na hrubě opracovaném povrchu je připevněna pamětní deska z patinovaného polyesteru. Po diagonále zleva doprava vlaje v plochém reliéfu americká státní vlajka, na pravé straně je nápis připomínající, že 20. dubna 1945 osvobodila americká armáda město Aš. Vedle je umístěna další deska se jmény osmi padlıch americkıch vojáků. Památník je dílem mariánskolázeňského sochaře Vítězslava Eibla.