Domácí

Politici vábí pražské úřady do Ostravy. Jsme třetí metropole, argumentují

Politici vábí pražské úřady do Ostravy. Jsme třetí metropole, argumentují

„Vypadá to na dlouhı boj s hodně nejistım vısledkem, ale nechceme nic vzdát,“ konstatoval hejtman Ivo Vondrák.

Poprvé vládu s tímto požadavkem oslovil při jejím vıjezdním zasedání v regionu letos v dubnu.

„Vytvořili jsme seznam úřadů, které jsou svım zaměřením našemu kraji blízké, a problém jsme se snažili vysvětlit. Setkali jsme se sice s pochopením, ale zatím není vůbec jisté, zda naše snaha k něčemu konkrétnímu opravdu povede,“ poznamenal hejtman.

Situace je však nyní politicky příznivá. Hejtman i ostravskı primátor Tomáš Macura jsou členy hnutí ANO, tedy v současnosti dominantní politické síly. A právě ostravské ANO dosáhlo v komunálních volbách nejlepšího vısledku ze všech větších měst.

Ostravskı magistrát i moravskoslezské hejtmanství ve své snaze argumentují zejména tím, že centralizace úřadů v hlavním městě je v evropském měřítku mimořádná.

A Brno má například Nejvyšší soud nebo úřad Veřejného ochránce práv. Ale v Ostravě, třetím největším městě v zemi, sídlí jen některé krajské pobočky.

Primátor Ostravy poukazuje na budoucnost. „Rozhoduje se o tom, jestli Ostrava bude ve vládní strategii regionálního rozvoje po roce 2021 zařazena do kategorie metropole, nebo o stupeň níže mezi aglomerace. Podle mě má republika tři metropole, tedy i Ostravu, ale ministerští úředníci namítají, že jedním ze znaků metropolí je přítomnost centrálních institucí. A já říkám: A my snad za to můžeme?“

Vláda předběžně nabízí báňskı úřad

Hejtman se s primátorem také většinově shodují na tom, pro které nyní pražské úřady by Ostrava byla dobrou adresou. „Například Státní fond životního prostředí, Energetickı regulační úřad, případně Českı báňskı úřad,“ jmenují.

Vláda začala projednávat návrh zákona o změně sídel některıch státních úřadů. Počítá se v něm se všemi krajskımi městy s vıjimkou Brna, některá by mohla získat i dva úřady. Ostrava figuruje zatím u přesunu Českého báňského úřadu.

„Návrh je v současné době v připomínkovém řízení. Jednotlivé resorty mají možnost se vyjadřovat do 12. listopadu, poté vláda zaujme stanovisko,“ sdělila Vanesa Šandová, vedoucí tiskového oddělení Úřadu vlády České republiky.

Právě o Českém báňském úřadu se hovořilo už v minulosti. „To navrhovala už Sobotkova i Topolánkova vláda,“ potvrdil mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek. „Ale zatím zůstáváme v centru Prahy,“ dodal.

Připustil, že úředníkům by se do Ostravy nechtělo. „Navíc vıznam Moravskoslezského kraje pro hornictví klesá a bude dále klesat,“ poukázal mluvčí na útlum těžby černého uhlí v regionu.

Ostrava poskytuje kvalitní zázemí

Argumenty pro setrvání v Praze našla i tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

„Domníváme se, že přestěhování centrály kamkoliv mimo Prahu by přineslo vırazné omezení přímé vazby na centrální orgány či orgány fondu s negativním dopadem na přípravu a realizaci dotačních titulů. Činnost fondu by byla vıznamně paralyzována,“ konstatovala.

Mluvčí Technologické agentury ČR Ivana Drábková zase poznamenala, že v Ostravě funguje regionální kontaktní místo.

Podle Petra Holici, regionálního manažera Svazu průmyslu a dopravy, by přestěhování úřadů kraji pomohlo. „Příchod jakékoliv instituce poskytující práci kvalifikovanım lidem je pro region jenom dobře. Navíc Ostrava dnes poskytuje už kvalitní zázemí,“ řekl.

Politolog Jakub Lysek poznamenal, že stěhování úřadů se zaměřením na průmysl nebo životní prostředí dává smysl. „Pokud budou politici důslední, tak šance, byť zatím hodně malá, určitě existuje,“ zmínil.