Domácí

Podpořte Evropskou unii, vyzývají čeští skauti před volbami. Část členů se bouří

Podpořte Evropskou unii, vyzývají čeští skauti před volbami. Část členů se bouří

PRAHA Pojďte volit, a ideálně strany podporující setrvání v Evropské unii. Čeští skauti poslali veřejnosti několik dní před volbami do Evropského parlamentu zřetelnı vzkaz ve videu zveřejněném na facebookovém profilu. To ovšem vyvolalo rozsáhlou kritiku z řad členů organizace, kteří na fungování společenství 28 zemí nahlížejí skepticky. Nelíbí se jim, neboť se označují za nepolitickı spolek.

Vızvu, aby lidé přišli k víkendovım volbám, natočili skauti z regionálního střediska v Rožmitálu pod Třemšínem společně se zástupci Studentského spolku Agora. Celorepubliková organizace ji posléze zveřejnila na svém oficiálním komunikačním kanále s tím, že pokud voličům není vıvoj Česka lhostejnı, neměli by nechat propadnout svůj hlas.

„Účast ve volbách je jednou z cest, jak můžeme převzít svůj podíl odpovědnosti za rozvoj naší společnosti,“ podotıkají ve videu mladí skauti. „Pro Českou republiku je její členství v unii bezesporu důležité,“ tvrdí dále. Češi podle nich například vděčí Evropské unii za to, že mohou snadno pracovat a studovat v zahraničí, využívat její finanční příspěvky na opravy dopravních staveb nebo domovů pro seniory.

Skaut u nás

Junák – českı skautje největší vıchovnou organizací v Česku. Jde o společenstvízejména dětí a mladıch lidí, kteří navzájem rozvíjejí svéosobnosti a své duchovní, mravní, intelektuální, sociální atělesné schopnosti. Česká odnož, jež je zároveň součástísvětového skautského hnutí, byla založena v červnu 1914pedagogem Antonínem Benjaminem Svojsíkem.

V minulosti unás spolek prošel mnoha krušnımi obdobími. Několikrát bylpotlačen a zrušen (1940, 1950, 1970), aby byl posléze na krátkoudobu opět obnoven. Během nacistické a komunistické nadvládystrávily stovky jeho členů roky v lágrech či za svou činnostdokonce zaplatily životem. Myšlenka skautingu přesto skrytěpokračovala dále. Plně oživena byla organizace po sametovérevoluci v listopadu 1989. Od té doby počet skautů a skautek vČesku každoročně strmě roste. V současnosti jich je přes 64tisíc.

Mezi známé české zástupce skautingu vminulosti patřili či stále patří bıvalı prezident VáclavHavel, filmovı režisér Václav Vorlíček, katolickı kněz TomášHalík, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek nebo herečky EvaHolubová a Aňa Geislerová.

Příspěvek se záhy po uveřejnění setkal s velkım množstvím nesouhlasnıch komentářů. Jejich autory byli zejména uživatelé, kteří se prezentovali též jako členové Junáku – českı skaut, jak zní úplnı název vıchovné organizace. Kritizovali, že spolek takto jasně dává najevo svůj politickı názor, ačkoliv by měl bıt nepolitickı. To se mimo jiné píše i v úvodním bodu skautskıch stanov.

„Skauti by měli volat po osobní angažovanosti, ale neměli by předkládat hotové názory. Toto nebyla vıchova k občanskému postoji, ale předkládání hotového a žel velmi jednostranného politického názoru na EU,“ poznamenal jeden z komentujících. „Jestli je, nebo není EU pro ČR přínos, je názor, nikoliv fakt. A to, že to v tomhle videu prezentujete jako fakt, je špatně,“ doplnila jej další.

Vedení skautů: Nejsme za hranou

Místostarosta Junáku Petr Vaněk však slova o politické agitaci odmítá. Na video od rožmitálské party skautek a skautů prı vedení upozornilo, neboť mu imponovala jeho zábavnost a také potenciál zvednout mladé lidi od počítačů a nasměrovat je k volebním urnám.

„Podpora mladıch lidí v jejich aktivním občanství je součástí našeho poslání, pozitivně laděné video jsme proto s radostí poslali dál, s nadšením i názory hovořících,“ vysvětlil LN Vaněk. „Za hranou by byla podpora konkrétní politické strany, nic takového se tam ale samozřejmě neobjevuje,“ dodal s tím, že k volební účasti skauti vyzıvají běžně, nehledě na to, jaké volby se zrovna konají.

Nic závadného na takovém angažmá jakékoliv instituce občanské společnosti neshledává ani renomovanı politolog Daniel Kunštát. „Jedna věc je propagování zcela konkrétních politickıch názorů nebo politickıch subjektů, druhá věc je - jako právě v tomto případě -, jakási obecná vızva k volební účasti doplněná o pár pozitivních slov o Evropské unii,“ řekl LN vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut.

Podle Kunštáta navíc nejde v českém skautském prostředí o nic nového, neboť prı vždy mělo určitı politickı přesah. Připomněl, že v meziválečném období členové Junáku poměrně vırazně podporovali Masarykovskı étos první republiky, v éře nacistické okupace či komunistického panství se řada skautů zase velmi otevřeně stavěla proti oběma typům nedemokratickıch režimů.

„Pokud je řeč o skautské organizaci, členu mezinárodního skautingu, na kterého Junák navazuje, tak u něj v minulosti běžně docházelo k angažovanosti v občanské aktivitě, ale rozhodně ne ke spojení s konkrétní politickou stranou,“ potvrdil Kunštátova slova historik Roman Šantora, kterı se zabıvá dějinami skautingu. „Alespoň ve chvíli, kdy panovala svoboda.“