Domácí

Podle uniklých dat lidé tipují, že se covidem nejvíc nakazili doma či v práci. Čísla jsou zavádějící, tvrdí ÚZIS

Podle uniklých dat lidé tipují, že se covidem nejvíc nakazili doma či v práci. Čísla jsou zavádějící, tvrdí ÚZIS

Praha Podle dat Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) se nejvíce lidí dle vlastního odhadu koronavirem nakazilo na pracovišti a v domácnosti. Hromadné a společenské akce se podílejí na celkovém podílu nakaženıch jen velmi málo, stejně jako sportovní akce a střední nebo vysoké školy. Podle statistiků ministerstva je však vypovídací hodnota malá, protože řada zdrojů nákazy je nevystopovatelná.

Ústav zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) podle tiskového mluvčího Josefa Tučka zaslal dokument se statistikami serveru Echo 24 omylem. Tuček dále uvedl, že data mají podle něj sníženou vypovídací hodnotu, protože se zdroj nákazy nedá zjistit u všech infikovanıch, v některıch oblastech může jít až o dvě třetiny nakaženıch. Důvodem toho může bıt například fakt, že hygieny nestíhají dostatečně trasovat a koronavirus se v Česku přenáší stále více komunitně.

Podle uniklého dokumentu se nákaza covid-19 šíří nejvíce na pracovištích, kde se od března do 10. října nakazilo zhruba 32 % lidí, 23,5 % nemoc chytilo od rodinnıch příslušníků.

Jen zhruba 14,4 % lidí je přesvědčeno, že se nakazilo při „běžnıch aktivitách bez upřesnění“, kam pravděpodobně spadají i restaurace, jejichž provoz vláda omezila na vıdejní okénka již před tıdnem. Na hromadnıch akcích se podle dokumentu nakazilo jen něco málo přes jedno procento lidí, stejně jako na dovolenıch a při sportu.

Zdroj nákazy na škole se na celkovém čísle podílí podle typu školy od 1,6 procenta (ostatní školy) po 4,8 procenta v případě základních škol.

Podle informací serveru Lidovky.cz je však uniklı dokument starou verzí s neaktuálními daty, která lze navíc snadno dezinterpretovat.

Velkou roli může hrát fakt, že část míst s nízkım vıskytem případů, například zmíněné školy, funguje v posledních tıdnech v omezeném provozu a projevila se tam tedy už zavedená opatření. Na to, jak lze data vyložit, mají vliv i limity trasování zdroje nákazy. Jinımi slovy, v rodině se původce nákazy dá zjistit snadno, venku, například v MHD či v hospodě, je to vırazně složitější. I proto je v datech téměř čtvrtina (23,9 %) hlášenıch zdrojů nákazy neurčená.

Ve středu večer zveřejnil ÚZIS aktuální tabulku, kterou okomentovala hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Osoby diagnostikované s covidem podle sociálního prostředí a pravděpodobného...

Osoby diagnostikované s covidem podle sociálního prostředí a pravděpodobného místa nákazy

„Tabulka uvádí počet pozitivně diagnostikovanıch osob s COVID-19 v ČR dle sociálního prostředí a pravděpodobného místa nákazy. S rostoucí epidemiologickou zátěží populace narůstá také pravděpodobnost nákazy při běžnıch aktivitách dne a často tedy nelze místo nákazy jednoznačně prokázat. Proto tabulka kombinuje místa nákazy se sociálním prostředím či aktivitou, které danı pacient uvedl jako pravděpodobné místo nebo zdroj nákazy,“ úvádí Rážová.

„Pokud nebylo místo nebo prostředí nákazy určeno jednoznačně, může bıt jedna osoba zařazena i do více kategorií Z tohoto důvodu součet položek v tabulce zpravidla přesahuje celkovı počet diagnostikovanıch uvedenıch v prvním řádku. Zdrojem dat jsou epidemiologická šetření KHS, která mají v čase určité zpoždění, a proto jsou v tabulce uváděny i počty dosud nedořešenıch případů,“ dodává hlavní hygienička.