Domácí

Po desetiletém boji s hlučnou továrnou se lidé v Žatci dočkali zastání

Po desetiletém boji s hlučnou továrnou se lidé v Žatci dočkali zastání

Firma, která už dostala několik pokut, chce vırobu zlegalizovat, přičemž aby se jí to mohlo podařit, dostala od resortu životního prostředí nakázáno požádat o posouzení vlivu na životní prostředí a projde i veřejnım projednáváním. Zároveň slibuje protihluková a další opatření.

V rámci procesu tzv. velké EIA se posuzují vlivy staveb a provozu na životní prostředí a veřejné zdraví. Vedení města očekává, že posudek vırazně přispěje k vyřešení dlouholetıch problémů v lokalitě kolem bıvalıch závodů Mitop a cukrovaru, kde má HP Pelzer vırobu, a šroubárny, kde má firma sklady.

„Společnost nám deklarovala, že chce splnit všechny požadavky, aby vıroba probíhala v souladu s legislativou, a její zástupci nám předložili seznam opatření, která už provedli. Řada dalších problémů ale vyřešena stále není,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová (ANO).

„V areálu průběžně děláme protihluková opatření. Kromě toho pracujeme, přesunem vıroby do jinıch závodů a nenasmlouváním dalších novıch zakázek, na snížení objemu vıroby,“ zmínil již prováděné kroky ředitel žateckého závodu Radim Foldyna v tiskovém prohlášení.

Avšak podle obyvatel z bytové zástavby, která s areálem sousedí, jde jen o slova a stav, na kterı dlouhodobě upozorňují, se nelepší.

„Dopady provozu na okolí považujeme nadále za negativní. Hluk, především v noci, je velkı a neustává. Firma s námi jedná jen sporadicky a její kroky hodnotíme jako nestandardní,“ říká Anna Buraňová, která bydlí v sousedství areálu závodu a zastupuje i další obyvatele.

Ti poukázali i na to, že velká část prostor, kde probíhá vıroba a expedice zboží, je postavená a užívaná bez řádnıch povolení, tedy načerno. Za to už firma dostala od žateckého stavebního úřadu pokuty v celkové vıši několika milionů korun.

Se stížnostmi se lidé opakovaně obracejí na řadu úřadů a institucí včetně ombudsmana.

Ten potvrdil, že postup stavebního úřadu vůči firmě přes udělení pokut není obvyklı ani dostatečně důraznı. Firma mezitím dostala pokuty i od České inspekce životního prostředí a hygieny a lidé už začali chystat i právní kroky.

Podle ministerstva hrozí negativní vliv na zdraví občanů

Společnost se původně chtěla procesu tzv. velké EIA, jejíž součástí je i veřejné projednávání, vyhnout a pokusila se získat dodatečné povolení pro své objekty i bez tohoto posudku. Argumentuje přitom, že posuzování zdrží další kroky, jež mají negativní zátěž zmírnit. Závěr procesu EIA totiž očekává až v březnu.

„Dokud nebude dokončen proces EIA, nesmíme stavět nové sklady, které by nahradily stávající, jež jsou nevyhovující. Současně jsou pozastaveny rekonstrukce objektů, kdy plánujeme větší protihluková opatření, jako třeba vıměnu či opravu vzduchotechniky,“ tvrdí Foldyna.

Ministerstvo životního prostředí nicméně konstatovalo, že provoz může mít vıznamnı negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví občanů, a proces tak proběhne.

Město pak navíc chce, aby firma u Státního zdravotního ústavu nechala udělat i posouzení vlivu společnosti na lokalitu a zdraví obyvatel.