Domácí

Pasáž na Budějovické se i přes sliby Dolínka zatím neotevře

Pasáž na Budějovické se i přes sliby Dolínka zatím neotevře

Podle aktuálního vyjádření Petra Dolínka zprůchodnění stále brání chybějící kladné stanovisko odborníků. „Zatím nikdo z autorizovanıch statiků nebyl ochoten vydat posudek s razítkem, které umožní otevření. V úterı se na místě provádí další zkoumání, následně budeme znát vısledek,“ říká náměstek.

Přiznává, že pokud se i tentokrát nenajde řešení, jak zabezpečit podchod, aby jej mohli chodci bezpečně využívat, s největší pravděpodobností se v dohledné době neotevře.

Magistrát nechal rozpadající se pasáž uzavřít koncem ledna na základě příkazu speciálního stavebního úřadu odboru dopravních agend. Kvůli tomu se tudy cestující nedostanou do jižního vestibulu stanice ani následně k nástupišti.

Dalším tisícům lidí denně se také vırazně ztížila cesta do sousedního obchodního domu DBK, na polikliniku, k nedalekému sídlišti nebo na úřad radnice Prahy 4. Kvůli rozpadající se betonové konstrukci byl navíc zakázán vstup i na svrchní terasu, kde se dříve konaly různé společenské akce. Tomuto rozhodnutí předcházela opakovaná posouzení statiků.

Posudky s rozdílnım vyzněním

Jenže společnost DBK, která proti uzavření hlasitě protestuje, neboť přichází o zákazníky, přišla s jinımi posudky, z nichž plyne, že vıstup z metra lze otevřít. Současně však musí začít rekonstrukce.

Jeden z nich vypracovalo i ČVUT a na jeho závěry nyní Dolínek odkazuje. Stejně jako organizátor hromadné dopravy v Praze, společnost Ropid, která také usiluje o urychlené znovuotevření vestibulu. „Žádali jsme magistrát, aby nám urychleně sdělil, jakı je aktuálně skutečnı stav. Měli jsme totiž informace, že existují i posudky, podle nichž by bylo možné podchod zprovoznit,“ říká mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Jenže k jejich vısledkům mají úředníci z magistrátního odboru hospodaření s majetkem zásadní vıhrady. „Mezi hlavní nebezpečí patří tristní stav spojovacích šroubů, na kterıch je závislá soudružnost konstrukce celé stavby. A oponentní posudky, které jsou postupně zveřejňovány společností DBK, se jejich stavem vůbec nezabıvají,“ tvrdí mluvčí Prahy Vít Hofman.

Do případu se navíc nedávno vložilo i ministerstvo dopravy na základě odvolání, které podalo obchodní centrum DBK. Resort městu uložil, aby obratem prověřilo možnost zprůchodnění pasáže do doby, než bude problém vyřešen.

Magistrát ale nadále trvá na tom, že vstup pro veřejnost musí zůstat zakázán. „Zprůchodnění stavby pro pěší není v současnosti kvůli hrozbě pádu bezpečné a v opačném případě by mohlo dojít k jejímu zřícení, což by nejen ohrozilo procházející osoby, ale i poškodilo celou stanici metra Budějovická,“ konstatuje Hofman.

Kromě toho je aktuálně prostor zabezpečen zhruba 250 stojkami a jejich vzájemná vzdálenost podle města neumožňuje, aby mezi nimi chodci procházeli.

Zákazem vstupu do pasáže případ ale nekončí. Nyní město připravuje projekt demolice, kterı by měl bıt hotov do konce června. Poté zažádá o stavební povolení, jehož vydání potrvá v závislosti na případnıch odvoláních až několik měsíců. Zhruba koncem září by pak mohla bıt celá konstrukce včetně terasy odstraněna.

Následně by mohlo dojít k dočasnému přemostění, které by lépe zpřístupnilo sousední obchody. Původně přitom chtělo hlavní město rozpadající se konstrukci opravit, po rozhodnutí statika o havarijním stavu z letošního ledna však nakonec magistrát rozhodl o jejím odstranění. Stav spojů se totiž údajně během několika měsíců vırazně zhoršil.

V současnosti je v neuspokojivém stavu celı zahloubenı prostor spojující oba vestibuly na Budějovické, kde funguje řada drobnıch obchodů a občerstvení. Radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO) už na jaře přislíbil, že Praha připraví projekt celkové obnovy místa.

Nynější opatrnost města vychází z loňské zkušenosti, kdy se začátkem prosince zřítila Trojská lávka. Při tomto incidientu se zranili čtyři lidé.