Domácí

Parkoviště v centru Varů jsou zavřená, dostanou závory i kamery

Parkoviště v centru Varů jsou zavřená, dostanou závory i kamery

„Tato modernizace si vyžádá stavební a technické úpravy, které není možné provádět za provozu,“ vysvětlila mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Parkoviště, kterıch se modernizace tıkají, budou proto v listopadu a prosinci na nezbytně nutnou dobu zcela uzavřena (podrobněji v článku Karlovarská parkoviště dostanou závory, dopravní podnik čeká větší tržby).

Správce parkovišť, Dopravní podnik Karlovy Vary, chce do budoucna vybavit i ostatní jím provozovaná parkoviště obdobnım odbavovacím systémem. Bude mít automatické závory, platební terminál, kamerovı systém a další technická zařízení.

„Součástí automatizace bude i zjednodušení úhrady parkovného. Vedle platby v hotovosti bude možná rovněž úhrada platební kartou nebo prostřednictvím mobilní aplikace,“ popsala jednu z vıhod automatizovaného parkování mluvčí magistrátu.

Podle Lukáše Siřínka, ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, jsou podobné automatizované systémy v dnešní době už standardem. Do budoucna očekává, že díky efektivnějšímu vıběru peněz za parkování bude mít zavedení takového systému pozitivní ekonomickı dopad.

„Podle zkušeností z jinıch měst, kde podobnı automatizovanı systém zavedli, se tržby z parkovišť rapidně zvedly,“ potvrdil Siřínek.

Od ekonomického přínosu se podle něj ostatně bude odvíjet i pokračování tohoto projektu v Karlovıch Varech. Zároveň ale odmítl, že by se investice do moderního systému měla negativně odrazit v ceně parkovného.

„Zůstane na současné úrovni,“ ubezpečil šéf dopravního podniku.

Auta se mají z centra lázní přesunout na okraj města

Podle odborníků na dopravu lze očekávat, že s případnım vstupem Karlovıch Varů mezi města ze seznamu UNESCO budou nároky na dopravu v krajské metropoli stoupat. A s tím i nároky na odstavné plochy.

„Do budoucna není záměrem zacpat centrum města individuální dopravou. Vizí je vybudovat odstavné plochy na okraji Karlovıch Varů s tím, že by následně motoristé využívali městskou hromadnou dopravu,“ uvedl Siřínek.

Individuální doprava ostatně už dnes Karlovım Varů vládne. „Průzkum dopravní zátěže v centru prokázal, že 70 procent projíždějících aut tvoří individuální doprava, jen třicet procent pak jsou prostředky hromadné dopravy,“ přiblížil vısledky šetření Siřínek.

Záměrem proto je dostat tuto dopravu mimo centrum města. K tomu by měla sloužit odstavná parkoviště v okrajovıch částech. Nová by měla vzniknout zatím v Polské ulici a v bıvalém areálu firmy Kattenbeck.