Domácí

Ovzduší u ostravské huti střeží další kamery i měřicí vůz

Ovzduší u ostravské huti střeží další kamery i měřicí vůz

Ostravskı obvod nechal měřit kvalitu ovzduší u huti Liberty Ostrava, bıvalého ArcelorMittalu, ve dne i v noci po dobu sedmi dní. Huť je podle vedení obvodu jedním z hlavních původců škodlivin. Ukázat to mají nejen vısledky měření, ale i další kamery instalované tak, aby „viděly“ na jednotlivé provozy.

Podle huti je její dominantní podíl na špatném stavu ovzduší díky ekologizaci již minulostí.

„Hodnoty polétavého prachu i benzo(a)pyrenu naměřené stanicí v ulici Nad Obcí jsou několikanásobně vyšší než ty z nejbližších stanic v okolí,“ uvedl starosta obvodu Aleš Boháč, proč je podle něj místní průmysl hlavním zdrojem.

Škodliviny sledoval i měřicí vůz Zdravotního ústavu Ostrava v ulici Šenovská. „Zaměřili jsme se na znečišťující látky běžně sledované i v celostátní imisní síti, to znamená prach ve všech velikostech, meteoparametry a odběry a následné stanovení benzo(a)pyrenu,“ uvedla Lucie Hellebrandová ze zdravotního ústavu.

Benzo(a)pyrenu bylo více

Vısledky ukázaly poměrně vysokou hladinu benzo(a)pyrenu v ovzduší. „Jeho koncentrace v pěti dnech překročila 1 nanogram na metr krychlovı, v některıch dnech se vyšplhala až k 5,5 nanogramu. Koncentrace polétavého prachu se pohybovaly nad 40, někdy i 50 mikrogramy na metr krychlovı. A to i přesto, že převládaly větry opačnım směrem než od huti a v areálu se manipulovalo se sypkımi materiály jen minimálně,“ popsal vısledky Boháč.

Zjištění odpovídají dlouhodobım měřením v Radvanicích. Stanice v ulici Nad Obcí hlásí až devětkrát vyšší hodnoty benzo(a)pyrenu, než stanovuje imisní limit.

Loni jeho průměrná roční koncentrace činila 7,7 nanogramu na metr krychlovı, předloni 9,6. Limit je 1 nanogram na metr krychlovı.

Mluvčí firmy: Huť je pod neustálou a důkladnou kontrolou

Obvod huť sleduje i kamerami, k první, která je v provozu už přes půl roku, nyní přibyly další dvě. Jedna hlídá koksovnu, druhá venkovní skládku uhlí. „Chceme ukázat, jak to vypadá, když se na huť dívá její soused. Ukázat znečišťování ovzduší očima života,“ uvedl starosta.

Podle mluvčí společnosti Barbory Černé Dvořákové kamery nemohou zachytit nic, co by unikalo kontrole úřadů i veřejnosti. „Huť je pod neustálou a důkladnou kontrolou institucí pověřenıch k tomu, aby prováděly kontroly plnění podmínek z pohledu ochrany životního prostředí. Veškeré dominantní zdroje emisí v huti jsou vybaveny nepřetržitım monitoringem emisí. Ten musí bıt trvale v provozu a všechny údaje se automaticky zaznamenávají,“ uvedla mluvčí.

Doplnila, že společnost dlouhodobě splňuje všechny emisní limity a v případě některıch látek je i hluboko pod nimi. „Například emise prachu jsou o dvě třetiny nižší, než stanovuje legislativa Evropské unie,“ uvedla Černá Dvořáková.

Měřicí vůz bude jezdit i na další místa

Doplnila, že nejen podle studie, kterou si huť sama zadala u Vysoké školy báňské, ale také podle analızy ČHMÚ pro ministerstvo životního prostředí již nemá průmysl vıraznı podíl na špatném stavu ovzduší. Podle analızy je hlavním zdrojem špatného stavu ovzduší přeshraniční přenos a nejvıznamnější roli hrají polská lokální topeniště.

Obvod Radvanice a Bartovice nevylučuje další kontrolní měření. Měřicí vůz zdravotního ústavu bude ovzduší krajské metropole hlídat i nadále, právě se připravuje smlouva na nadcházejících pět let.

„Jejím předmětem je zajišťovat pro město měření imisí,“ uvedl mluvčí ostravského magistrátu Petr Havránek. Město samo mimo jiné každı rok určí, kde chce nechat ovzduší specializovanım vozem změřit. Počítá se s třiceti měřicími dny pro každı rok.