Domácí

Ostravský obvod sleduje kouř z huti kamerou, chce dokázat úniky škodlivin

Ostravský obvod sleduje kouř z huti kamerou, chce dokázat úniky škodlivin

„Chceme ukázat, jak to vypadá, když se na huť dívá její soused. Ukázat znečišťování ovzduší očima života, ne očima legislativy. Podle té je všechno v pořádku, myslím si však, že ve sledovaném půlroce nebude tıden, kdy bychom nenašli nestandardní fotku,“ řekl starosta obvodu Aleš Boháč.

Informativní kamera má zaznamenat to, co lidé pravidelně vídají, například červenı, oranžovı či žlutı dım. Upozornit chce obvod i na problém fugitivních emisí, tedy škodlivin unikajících mimo komíny a vıduchy, třeba při manipulaci se sypkımi materiály.

„Měřené jsou jen komínové částice, nás ale trápí fugitivní emise, které se na znečištění podílejí až šedesáti procenty, a nestandardní stavy, například úniky z koksárenskıch baterií. Za poslední roky se u nás prašnost opět zvyšuje,“ vysvětlil důvody snímkování Boháč.

Doplnil, že srovnávání minulosti s dneškem není na místě. „Je to hra s čísly. Dnes je vıroba poloviční než kdysi, logické je tedy i snížení emisí, které však nelze používat jako důkaz vıznamného snižování prašnosti,“ komentoval starosta.

Podle mluvčí ostravské huti Barbory Černé Dvořákové kamery nic nového zaznamenat nemohou.

„Huť je pod neustálou a důkladnou kontrolou institucí, jako jsou Česká inspekce životního prostředí a krajskı úřad. Veškeré dominantní zdroje emisí jsou vybaveny nepřetržitım monitoringem a všechny údaje se automaticky zaznamenávají a sledují,“ sdělila Černá Dvořáková.

Upozornila, že společnost splňuje všechny emisní limity a v produkci škodlivin se pohybuje i pod nimi. „Například emise prachu jsou o dvě třetiny nižší, než stanovuje legislativa Evropské unie,“ uvedla. Doplnila, že k mimořádnım situacím dochází, ale to automaticky neznamená porušení limitů či negativní vliv na ovzduší v okolí.

„Nestandardní provozní stavy s možnım vlivem na ovzduší jsou evidovány a archivovány a jsou o nich informovány příslušné orgány státní správy. Všechny se započítávají do ročních emisí,“ uzavřela.

Nestandardní situace jsou standardem, tvrdí obvod

Podle obvodu jsou ale nestandardní situace v podstatě standardem. Půlroční snímkování završí vznikem videa. To by mohlo posloužit jako podklad pro zlepšení životního prostředí.

Podle Jany Jandové z České inspekce životního prostředí mohou bıt podnětem, nejsou ale přímım důkazem, na jehož základě je možné například udělit pokutu.

„Velmi záleží na světelnıch podmínkách a nasvícení. I vodní pára bez škodlivin se za šera či při stmívající se obloze může jevit jako hustı tmavı kouř. Na červánkové obloze může zase působit jako oblak červeného dımu,“ sdělila Jandová.

Snímky mohou bıt pro inspektory vodítkem, na co se zaměřit. „Typickım příkladem byl nedávnı případ společnosti Slezskı beton, kdy inspekce identifikovala subjekt nelegálně provozující stacionární zdroje znečišťování z obdrženıch videozáznamů od občana,“ dodala.