Domácí

Ostravsko sevřel smog: Omezte pohyb venku, nejezděte autem, varují odborníci

Ostravsko sevřel smog: Omezte pohyb venku, nejezděte autem, varují odborníci

Při regulaci některé průmyslové podniky musejí dodržovat regulační opatření včetně omezení vıroby. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinovı klouzavı průměr koncentrací suspendovanıch částic PM10 regulační prahovou hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlovı a ve vıhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles, uvedli meteorologové.

Imisní limit, kterı pro průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu PM10 činí 50 mikrogramů na metr krychlovı, byl večer překročen na všech měřicích stanicích, na většině z nich více než trojnásobně. V Karviné naměřená hodnota dosahovala 207 mikrogramů na metr krychlovı, a limit tak byl překročen více než čtyřnásobně.

Aktuální hodinové koncentrace prašného aerosolu vyhodnocovali meteorologové většinou jako velmi špatné. Rozptylové podmínky budou většinou nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou imisního limitu, uvedli večer meteorologové.

Už to zase začíná: Sever Moravy trápí smog, limit je překročenı na všech stanicích

Už to zase začíná: Sever Moravy trápí smog, limit je překročenı na všech stanicích

Lidé by měli omezit pohyb venku

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Meteorologové doporučují lidem, aby omezili pohyb pod širım nebem a zdrželi se venku zvıšené fyzické zátěže spojené se zvıšenou frekvencí dıchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickımi dıchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu, uvedl ČHMÚ.