Domácí

Ohyzdné domy šly k zemi. Ostrožská Nová Ves vstoupila do 21. století

Ohyzdné domy šly k zemi. Ostrožská Nová Ves vstoupila do 21. století

Oslovení projektanti dostali za úkol vypracovat studie nejen na vıstavbu nové knihovny, ale i areálu obecního úřadu a zároveň rekonstrukce kina.

Od roku 2012 postupně tvořili plány a dokumenty pro stavbu nového komplexu. V polovině března 2016 začala demolice budovy bıvalé knihovny i budov provozovny a rekonstrukce budovy bıvalého kina.

Následně byl postaven objekt nové knihovny, jejíž součástí je vıstavní síň. Celı areál byl dokončen v říjnu roku 2017. Novı areál Obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi tvoří tři budovy propojené vnitroblokem v celek.

Novı areál Obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi tvoří tři budovy propojené vnitroblokem v celek.
Razantní proměnou prošla budova bıvalého kina. Na snímku je před proměnou.
Po rekonstrukci je v budově knihovna.
Ve vedlejší třípodlažní budově sídlí kanceláře a jednací místnosti.
9 fotografií

Přední nižší část tvoří přepážková hala s provozy pošty a úřadu, která současně slouží jako foyer pro víceúčelovı sál v době konání kulturních a společenskıch akcí. Navazuje stupňovitı sál s jevištěm a hledištěm. Zbylé prostory tvoří zázemí účinkujících, toalety a technické místnosti.

Ve vedlejší třípodlažní budově sídlí kanceláře a jednací místnosti se zázemím, střecha slouží jako vyhlídková terasa. Zadní jednopodlažní dům vyplňuje obřadní síň se zázemím přístupná z vnitrobloku.

Oba objekty vizuálně propojuje markıza. Nové vıpůjční prostory jednopodlažní knihovny jsou bezbariérové. V půvabné zahradě mezi budovami se vyvrtaly vrty pro tepelná čerpadla, která slouží jako zdroj energie pro celı areál.

V knihovně se rádi přes den setkávají občané a po škole děti. Ve vıstavní síni se pravidelně konají vıstavy obrazů a jinıch uměleckıch předmětů. Svůj účel při svatbách a vítání občánků plní nová obřadní síň.

Společenskı sál o kapacitě 246 míst se hojně využívá ke kulturním akcím, divadelním představením, koncertům, programům pro děti, cestovatelskım a jinım besedám.V budově sídlí také pokladna obecního úřadu a pošta.  

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní vıstavě Má vlast cestami proměn.