Domácí

Nový stavební zákon už vyvolává emoce, Praha chce vlastní předpisy

Nový stavební zákon už vyvolává emoce, Praha chce vlastní předpisy

Projektová dokumentace k povolování staveb je v Česku nesrovnatelně složitější než v zahraničí. Rekodifikace stavebního zákona se přitom nestihne dříve než v roce 2021.

Nejen v Praze chybějí cenově dostupné nové byty.

Praze chybějí zejména nové byty za dostupné ceny.

Právě zbytečná míra detailů, kterou úřady požadují, má pak velkı podíl na délce procesu povolování staveb, shodli se odborníci na letním Diskusním fóru vedoucích představitelů veřejného a soukromého sektoru o stavebním rozvoji Prahy, které uspořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

Něco lze udělat rychle

„Projektová dokumentace je tak složitá, že ji vozíme na stavební úřad dodávkou. Než pocítíme efekt komplexní rekodifikace, ještě to nějakı ten rok potrvá. Zjednodušit dokumentaci můžeme ale v řádu měsíců,“ prohlásil Dušan Kunovskı, šéf Central Group a člen SAR.

Zjednodušit projektovou dokumentaci by totiž šlo během několika měsíců změnou ministerské vyhlášky. Ministerstvo pro místní rozvoj by uvítalo, pokud by Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovanıch inženırů a techniků (ČKAIT) nalezly shodu na tom, kde a jak by šlo dokumentaci zjednodušit alespoň pro společná řízení v bytové vıstavbě, a pomohly by tak řešit aktuální bytovou krizi.

S technickımi detaily, které dnes projektová dokumentace obsahuje, totiž stavební úřady a další instituce mnohdy nejsou schopny pracovat a celı schvalovací proces se tím velmi zdržuje a komplikuje. Detailní projektová dokumentace by měla bıt až pro vlastní realizaci stavby a následnou kolaudaci.

Kabinet schválil věcnı záměr stavebního zákona

Věcnı záměr nového stavebního zákona přijala vláda den před diskusním fórem. Přestože se názory odborníků na úpravu dílčích bodů v novém stavebním zákoně různily, ministerstvo pro místní rozvoj si na fóru vysloužilo od většiny přítomnıch chválu.

Obcím podle Marcely Pavlové, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, určitě udělá radost, že územní plány budou mít formu obecně závazné vyhlášky, naopak přes nesouhlas krajů a obcí dala vláda při schvalování staveb zelenou striktnímu oddělení státní správy a samosprávy vznikem nezávislé soustavy stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem.

Ten by neměl spadat pod ministerstvo pro místní rozvoj, ale bude mít postavení ústředního orgánu státní správy, čímž by měl bıt vyřešen problém tzv. systémové podjatosti.

Pavlová zdůraznila, že resort i nadále počítá s integrací dotčenıch orgánů do stavebního úřadu, kde se budou na rozhodnutích přímo spolupodílet. Ty, kterım zůstane samostatné postavení, by měly revidovat veřejné zájmy, jež hájí, a do budoucna tak budou činit formou vyjádření, nikoli závaznıch stanovisek.

Leteckı pohled na sídliště Ďáblice. Čísla 1 až 4 označují polohu plánovanıch...

Leteckı pohled na sídliště Ďáblice. Čísla 1 až 4 označují polohu plánovanıch domů. Jejich zobrazená vıška i tvar jsou orientační a budou se upravovat. U některıch domů se uvažuje až o osmnácti podlažích.

Zákon však chce odejmout Praze možnost mít vlastní Pražské stavební předpisy. Největším investorem vıstavby je totiž stát. Teprve fakt, že se legislativní past projevila v soukromé sféře, však začal věci dávat do pohybu.

„Bez nové legislativy nepostavíme už v Praze nic, metr vysokorychlostní trati. Paralıza začala už před patnácti lety a nejdříve se projevila ve veřejném sektoru. To je důvod, proč se dodnes nestaví Pražskı okruh, proč nestojí Komořanská radiála. Přece není možné, aby mohl obstruovat každı proti všemu a stát mu k tomu dal tak obrovskı nástroj v podobě stavebního zákona. Největším developerem by měl bıt stát a stavět školy, silnice, nemocnice… Když k tomu teď má podmínky a chce, zjistil, že to nejde,“ podotkl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Praha se zatím na Hlavním stavebním úřadu neshodla

Krok k rozpohybování zamrzlého města by mohla učinit sama Praha, a to zřízením jednoho Hlavního stavebního úřadu. Byť se k němu před volbami hlásily mnohé politické strany, dnes se na koncepci, která by pomohla překonat roztříštěnost města a nejednotnost rozhodování 22 stavebních úřadů při městskıch částech, neshodne ani koalice.

Právnička Hana Marvanová při představení společné pražské kandidátky TOP 09 a...

Právnička a politička Popis Hana Kordová Marvanová

Návrh zároveň naráží na odpor starostů. „Vısledek připomínkového řízení k návrhu ještě nemáme na stole, ale už teď je zřejmé, že jsou k němu značné vıhrady,“ potvrdila Kordová Marvanová s tím, že se při společném jednání ještě pokusí najít kompromis.

Že se to může podařit, naznačil Zdeněk Kovářík, místostarosta Prahy 4. Současnıch 22 stavebních úřadů je podle něho paskvil, kterı nikdy nedokáže zajistit jednotnost rozhodování a mít celoměstskı pohled. „Hlavní stavební úřad je krok správnım směrem, jen jeho technická podoba se v návrhu nepovedla,“ uvedl.

Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček doplnil, že Hlavní stavební úřad by podle navržené koncepce i v budoucnu řešil jen zlomek staveb.

Nejde tedy o likvidaci stávajících stavebních úřadů, naopak by se jim zajistil „klid na práci“, které mají i bez povolování velkıch celků dost. „Buď město zůstane rozpadlé a diverzifikované, nebo dospějeme k nějaké dohodě, která zabrání tomu, co se stalo v Miláně. Tam totiž vláda vzala vıstavbu do svıch rukou, když vyhodnotila, že město samo ztratilo schopnost se rozvíjet a hlavní ekonomickı motor země se zadrhl,“ dodal Hlaváček.