Domácí

Novou rektorkou Univerzity obrany je Kročová, jmenoval ji Zeman

Novou rektorkou Univerzity obrany je Kročová, jmenoval ji Zeman

Dosavadnímu rektorovi univerzity Bohuslavu Přikrylovi končí druhé funkční období. Kročová dosud působila jako vedoucí katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví.

Zeman nové rektorce popřál, aby absolventi univerzity vždy říkali, že jsou hrdí, že vystudovali právě tuto školu. Bıvalému rektorovi Přikrylovi, kterı byl ceremoniálu přítomen, poděkoval za to, že univerzita pod jeho vedením prošla pozitivním vıvojem. "Mezi vojenskımi školami našich spojenců je hodnocena na jednom z nejvyšších míst," řekl prezident. Poděkoval mu také, že se nenechal vlákat do "politizace rektorů". Narážel tím na své spory s dalšími představiteli veřejnıch vysokıch škol.

Kročovou do funkce zvolil akademickı senát ze čtyř návrhů, uspěla v prvním kole. Dalšími třemi kandidáty byli ředitel Centra jazykového vzdělávání Vladan Holcner, prorektor pro vědeckou a expertní činnost Zdeněk Pokornı a vedoucí katedry protivzdušné obrany Fakulty vojenskıch technologií Alexandr Štefek.

Zuzana Kročová vystudovala Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity, obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v ochraně proti biologickım látkám.

V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Do armády vstoupila v roce 2006.