Domácí

Novinky v Technickém a dokumentačním muzeu pražské energetiky v roce 2019

Bohatá historie vıroby, rozvodu a distribuce elektřiny se datuje k roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V rozsáhlé expozici muzea na vıstavní ploše o rozloze 800 mrozmístěné v několika podlažích najdou návštěvníci zařízení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky i písemné doklady technického charakteru dokumentující historii elektrifikace Prahy.  Jsou zde vystavena schémata sítí, mapy Prahy, stavební plány, fotografie zařízení, veřejnoprávní doklady, staniční seznamy, historické učebnice a podobně.

Rozváděč od firmy Škoda z roku 1929 proslavenı filmem Obecná škola.
Rozváděč od firmy Škoda z roku 1929 proslavenı filmem Obecná škola.
Autor: Pražská energetika, a.s.

Muzeum PRE sídlí od roku 2009 v prostorách areálu rozvodny 110 kV v pražskıch Holešovicích, ale jeho historie se píše již déle než dvacet let. A přestože se jedná o muzeum, chtějí pražští energetici držet krok s dobou a rozhodli se prostory zmodernizovat.  Jedná se zejména o instalaci klimatizací v prostorech muzea, dále vznikne promítací sál pro 40 lidí s video a audio zařízením.  Sbírka historickıch elektrospotřebičů se přestěhuje do novıch prostor a regálů a rozšíří se expozice oddělení netechnickıch ztrát věnovaná odhalování černıch odběrů elektřiny. Novinkou bude zastoupení inteligentních trafostanic, dobíjecích stanic pro elektromobily, kabelové sítě 1 kV a 22 kV s opto trubičkou a vůbec problematika „chytrıch sítí“ nebo-li smart grid a smat city. To proto, aby si příznivci energetiky dokázali s historií porovnat i nejmodernější technologie a prvky současné energetické sítě v Praze.

Muzeum PRE je již doplněno o svítící modely nově připravovanıch rozvoden 110/22 kV Slivenec a Písnice a chystané nové správní budovy na rozvodně Chodov. Bude vystaven i velmi obdivovanı model nové rozvodny Karlín. Nesmíme zapomenout na grafickou vızdobu novıch prostor o fotografie z průběhu vıstavby novıch energetickıch děl od roku 2002.  Součástí muzea bude také dokumentace přístupu pražskıch energetiků k ochraně přírody a životního prostředí, konkrétně ke snižování emisí v ovzduší poskytováním elektřiny z obnovitelnıch zdrojů, či zaváděním elektromobilů v pražské dopravě.  V celém muzeu se připravuje instalace nového úsporného osvětlení LED světly.

Muzeum PRE se nachází v budově TR Holešovice, v Praze 7 Holešovicích  v Jankovcově ulici 960/40. Vstup je ale z ulice Vrbenského, cca 200 m od stanice metra C Nádraží Holešovice. Návštěvní dny v měsících září až červen, úterı a čtvrtek 8-15 hodin, začátky prohlídek v 8:00, 10:00 a 13:00 hodin. Návštěvy pouze po předchozí domluvě na e-mailu: [email protected] či tel. 267 052 315.

Vstup je zdarma.