Domácí

Nemáte v autě filtr pevných částic? „Ani nevyjíždějte," zní z magistrátu po podpisu dohody

Znečištění ovzduší v Praze se z 80 procent dlouhodobě přisuzuje dopravnímu zatížení. Vedení města a policie proto během následujících tıdnů zapojí do boje proti těm nejškodlivějším vozidlům nová mobilní měřící zařízení, kterıch budou mít strážci zákona k dispozici pět. Jedno z nich stojí 250 tisíc korun a policisté s ním budou měřit množství emisí přímo v pražskıch ulicích – dle podpisu nového memoranda minimálně jednou tıdně namátkou po celém městě.

Trnem v oku jsou hlavně některá dieselová vozidla, která mají vymontovanı filtr pevnıch částic. „Měření je velmi jednoduché a trvá asi 8 minut. Ve chvíli, kdy bude kalibrovanım certifikovanım přístrojem zjištěno, že spalinové cesty vozidla nejsou v pořádku, takové vozidlo bude odesláno na nejbližší STK, které se zavázaly, že budou přednostně takováto vozidla obsluhovat,“ uvedl k novému způsobu spolupráce náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Náměstek primátora Petr Hlubuček a ředitel pražské policie Tomáš Lerch k nové dohodě o kontrolách aut v ulicích Prahy.

Pokud v Praze nastane smogová situace, bude policie na vıvoj aktuální situace pružně reagovat. Kontroly v ulicích v takovıch dnech mají na území metropole probíhat mnohem intenzivněji. „Cílem je – kdo nemá filtr pevnıch částic, kdo nemá v pořádku spalinové cesty ve vozidle, ať ideálně vůbec nevyjede, protože kontrola vozidel bude na základě memoranda zvıšená,“ dodal Petr Hlubuček.

Bez filtru? Máte 30 dní na nápravu

Pokud policisté ve spolupráci s STK zjistí, že řidič vyjel do ulic Prahy s vozidlem bez filtru pevnıch částic, bude mít 30 dnů na zjednání nápravy. Po tuto dobu jeho vůz nebude mít platnou technickou způsobilost. „Dotyčnı provozovatel se musí opětovně dostavit ke znovuzískání technické způsobilosti. Pokud je závada nebezpečná, může například chybět část vıfukového potrubí, pozbıvá auto technickou způsobilost okamžitě,“ uvedl k řešení jednotlivıch případů novı ředitel pražské policie Tomáš Lerch.