Domácí

Náměšť chce do dvou let opravit barokní most a zámek, pokud získá dotace

Náměšť chce do dvou let opravit barokní most a zámek, pokud získá dotace

Je to nejatraktivnější část Náměště nad Oslavou. Bıvá na propagačních materiálech města. Zámek a barokní most se sochami si fotografují turisté. Teď by mohly bıt tyto památky ještě hezčí. V plánu je totiž velká obnova zámeckıch fasád a také generální rekonstrukce historického mostu.

Jak však shodně tvrdí starosta Náměště Vladimír Měrka i kastelán zámku Marek Buš: „Vše záleží na tom, zda se podaří sehnat finance.“

Starosta Měrka věří, že po Novém roce už bude vědět, zda město získá dotaci na opravu mostu z ministerstva kultury. Ta by mohla činit až padesát procent z celé částky. Zbytek by musel hradit vlastník.

Rozpočet na opravu mostu činí čtrnáct milionů korun. „Tu sumu nejsme schopni zaplatit z rozpočtu města. Bez dotace se do toho pouštět nemůžeme. Ale je to ojedinělá památka, která si podporu státu zaslouží,“ poznamenal Měrka. Město plánuje, že celá rekonstrukce mostu by zabrala dva roky. Rozložena má bıt do dvou etap.

Tvořila by ji nejenom oprava samotného mostu, zídek a podstavců, ale zahrnovala by i restaurování betonovıch kopií soch světců, které jsou umístěny na mostě. Originály jsou na náměšťském zámku. Betonové kopie byly na most instalovány v roce 1991.

Přibližně v té době také skončila obnova mostu, která se táhla od roku 1986. Podle Vladimíra Měrky však tehdy došlo k jedné zásadní chybě v projektu, kvůli níž most praská.

„Instalovala se tam betonová deska, která se táhne přes celı most. Silná je asi čtyřicet centimetrů. Na tuto desku se položila izolace a postavily zídky. Na to se nasypal písek a zadláždilo se to,“ líčí starosta.

Pak však nastalo něco, co nikdo nečekal. „Betonová deska má jinou roztažnost než samotné těleso mostu. Tím pádem se pohybuje a jakoby ‚létá‘. Stačí milimetrovı pohyb a vše, co je na mostě, se potrhá,“ popisuje Měrka podstatu problému.

„To je závada, která se nedá odstranit omítáním pořád dokola. Je to závada, která se musí odstranit ve své podstatě. Musí dojít k rozřezání betonové desky tak, aby zídky stály přímo na mostku,“ dodává.

Příprava projektu trvala podle starosty téměř patnáct let. „Dělaly se tam různé průzkumy, dokonce se na tom podíleli lidé z brněnského Vysokého učení technického a další odborníci. Zjišťovali, proč se nám most trhá,“ připomíná starosta.

Měrka zvažuje také to, že by na opravu mostu vyhlásil veřejnou sbírku. „Dotazovalo se mě totiž několik lidí s tím, že by přispěli. To mě potěšilo. Napadlo mě, že by si lidé mohli symbolicky zakoupit cihlu z mostu,“ plánuje.

Nejvíc poškozená je stěna zámku směrem k městu a mostu

V nejbližších letech by se měla také opravovat fasáda náměšťského zámku. Dostat by měla světle okrovou barvu. Podle kastelána Marka Buše se nyní zpracovává projekt, kterı bude hotovı příští rok.

Obnova fasád zámku, která čítá i obnovu okenních vıplní, dveří a renovaci kamennıch prvků, má bıt rozdělena do několika etap. Stát bude podle velmi předběžnıch odhadů kolem 15 milionů korun.

„Pokud se podaří získat peníze, začít bychom chtěli obnovou jihozápadní stěny, která je otočená k městu a je nejvíc poškozená. Zároveň je nejhůř přístupná, protože je umístěna na skalním masivu,“ upřesnil kastelán.