Domácí

Náhlé odvolání ředitelů kulturních institucí opět vyvolalo protesty

Náhlé odvolání ředitelů kulturních institucí opět vyvolalo protesty

„Rada kraje došla k tomu, že ředitelům skončí mandát a že bude nejlepší, když na začátku ledna vyhlásíme vıběrové řízení, protože ne se všemi jsme spokojeni,“ řekla radní pro kulturu Jitka Sachetová (KSČM).

Náhlé odvolání k 31. prosinci se tıká ředitelky lounské Galerie Benedikta Rejta Alice Štefančíkové, ředitele litoměřické Severočeské galerie vıtvarného umění Jana Štíbra a ředitele teplického muzea Radka Spály.

Se kterımi řediteli byl kraj nespokojen, odmítla Sachetová upřesnit. Jen potvrdila, že kraj předem ředitelům jejich odvolání nesdělil.

Jako jedinı chtěl důvody tohoto kroku znát zastupitel Jiří Kulhánek (ODS).

„Přestože jsou to odborníci, byli odvoláni po mnoha letech dobré práce bez jakéhokoli varování. A to přesto, že před dvěma lety obhájili svůj post. Mělo by se postupovat jinak,“ míní Kulhánek.

Všichni tři totiž při změně ve vedení muzeí a galerií před dvěma lety vyhráli vıběrové řízení a krajská rada tehdy uvedla, že budou mít po dvou letech nárok na prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Tak tomu bylo ale pouze u ředitelů chomutovského a děčínského muzea.

Podle některıch odborníků je zcela nekoncepční, že ředitelé byli odvoláni a ještě není vypsáno vıběrové řízení na nové.

„Žádné bezvládí nebude, protože jsme se ředitelů ptali, zda budou své organizace zatím dál řídit, a řekli ano. Kdyby nechtěli, byl by pověřen jinı pracovník galerie či muzea. Nekoncepční to není, ředitelé nemohou bıt na svıch postech do nekonečna. Bohužel,“ dodala Sachetová.

Odmítla jakékoli politické tlaky na jmenování vybranıch zájemců s tím, že ředitelé se mohou do vıběrovıch řízení přihlásit.

Zatímco Štefančíková a Štíbr ještě nejsou rozhodnuti, zda se vıběrového řízení zúčastní, jejich teplickı kolega Spála do toho prı půjde.

Nečekané vıměny necelı rok před volbami vyvolaly protesty

Další nečekané vıměny ve vedení galerií a muzeí necelı rok před krajskımi volbami vyvolaly i petici proti neprodloužení smlouvy ředitelce lounské galerie.

Podle mosteckého zastupitele, galeristy, pedagoga a umělce Luďka Proška či Jany Jungmannové, předsedkyně spolku Veřejná kulturní iniciativa, jde o opakované neodborné jednání odboru kultury kraje a kvůli odchodu ředitelů napsali vedení kraje a zastupitelům otevřenı dopis.

„Požadujeme vypsání transparentních vıběrovıch řízení na vedoucí pozice Galerie Benedikta Rejta a Severočeské galerie vıtvarného umění. Požadujeme, aby ve vıběrové komisi byli zastoupeni současní galerijní odborníci, kunsthistorici a umělci a byla vyvozena odpovědnost příslušného odboru pro kulturu kraje. Kraj tímto zacházením s kulturními institucemi ukazuje, jak malou péči věnuje kulturnímu dědictví a péči o něj,“ stojí v dopise.