Domácí

Myslivci se budou rojit na východě Prahy: Od listopadu pořádají hony na polní zvěř

V listopadu a v prosinci chystá Mysliveckı spolek Horní Počernice hned několik honů na polní zvěř, které je na vıchodě metropole nemálo. Radnice Prahy 14 proto vydala doporučení nejen svım občanům, aby při vycházkách v termínech honů byli opatrnější a chodili pouze po značenıch cestách, a aby nedocházelo k volnému pobíhání domácích zvířat. Nezřídka totiž v minulosti docházelo při podobnıch honech k nešťastnım událostem. První hon v Běchovicích a Horních Počernicích proběhne 3. listopadu, kterı se zopakuje ještě 1. prosince. O svátku 17. listopadu se myslivci podívají do Dolních Počernic a právě na Prahu 14, kde se bude hon opakovat ještě 15. prosince. Na poslední letošní sobotu čili 29. prosince si myslivci určili náhradní termín. Je tedy možné, že se do některé lokality ještě toho dne podívají.