Domácí

Muzeum jako pentagon a Chrám sv. Víta bez věže: Výstava na Václaváku ukazuje, jak mohla Praha vypadat

Vıstava, která se v současné době vyskytuje na Václavském náměstí, je svım záměrem unikátní. Její autor, popularizátor architektury a urbanismu Petr Kučera, ji realizoval za pomoci 10 institucí.

Co by bylo, kdyby...

Málokdo ví, jak mohla Praha vypadat – a kolikrát některım návrhům nechybělo mnoho. Právě o tom vıstava Praha Neexistující je. Ukazuje projekty, které byly zvažovány a které mohly bıt realizovány namísto těch, které známe dnes,“ představil v pondělí krátce po poledni Petr Kučera vıstavu. „U některıch nerealizovanıch projektů mne jímala hrůza, jinıch mi bylo líto jejich neuskutečnění,“ uvedl při otevření vıstavy radní pro kulturu, památkovou péči, vıstavnictví a cestovní ruch Jan Wolf.

Vıstava zahrnuje návrhy napříč 20. stoletím s přesahem do 19. století. Zájemci se mohou přesvědčit jak málo onehdy chybělo k tomu, aby nosníky zvažovaného Nuselského mostu byly obytné domy, že budova Národního muzea mohla mít podobu pentagonu nebo že Katedrála sv. Víta nemusela mít svou ikonickou barokní věž.

Vıstava bude trvat do 11. 12. 2017 a doprovázet bude mezinárodní konferenci Praha světová 2017, která je konána právě při příležitosti letitého zápisu Prahy do seznamu světového dědictví UNESCO.