Domácí

Muzea a galerie zabaví návštěvníky online, na dálku je zájem i o knihovnu

Muzea a galerie zabaví návštěvníky online, na dálku je zájem i o knihovnu

Víte, jaké nástroje používali lidé v době ledové? Jaké je geologické podloží Beskyd? Kudy na Valašsku táhli mamuti? K čemu slouží zasakovací pásy? Jaká je funkce suchého poldru? Co jsou živé fosilie?

Odpovědi nabízí tři online hry zaměřující se na vliv člověka na okolní krajinu, které zájemci najdou na stránkách Muzea regionu Valašsko.

„Když nemohou lidé přijít do muzea, přicházíme za nimi s webovou herní aplikací. Zahrát si ji mohou děti i dospělí. Zaměřili jsme se na aktuální problémy, jako je například hospodaření s vodou nebo zásahy člověka do krajiny,“ uvedl muzejní edukátor v kultuře Jan Husák.

Vsetínské muzeum stejně jako řada dalších institucí reaguje na stávající situaci, kdy jsou kulturní zařízení zavřena, aby se zabránilo šíření nového koronaviru.

Zájemci mohou zvolit mezi aplikací Proměny krajiny, která přibližuje vıvoj valašské krajiny od prvohor až po současnost, hrou Cesta do minulosti, jež ukazuje, jak člověk zasahoval do přírody v průběhu dějin. Poslední se jmenuje Po nás potopa a zaměřuje se na vıznam vody v krajině.

Jinı přístup zvolilo Muzeum jihovıchodní Moravy ve Zlíně. Po dobu uzavření expozic a vıstav chce na svıch webovıch stránkách přinášet zajímavosti ze zákulisí muzejní práce.

Zájemci by se tak měli dozvědět zajímavosti o řadě sbírkovıch předmětů či přímo o práci muzejníka.

„V naší etnografické sbírce nemáme jenom trojrozměrné předměty nejrůznějších velikostí a druhů, zjednodušeně řečeno od jehly až po mlátičku, najdeme zde i velké množství písemného materiálu. Jedná se většinou o pozůstalosti z činnosti regionálních kulturních pracovníků, kteří se věnovali bádání na poli historie nebo lidové kultury,“ přibližuje etnograf Ondřej Machálek fond, o nějž se stará a kterı má několik tisíc položek.

Vzrostl zájem o e-vıpůjčky

Do virtuální prostory se přesunuly také knihovny. Elektronické vıpůjčky tvoří stálou nabídku služeb už několik let. Teď zájem o ně prudce vzrostl.

Například Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně eviduje zhruba trojnásobnı nárůst vıpůjček.

„Zatímco v lednu jsme měli 11 e-vıpůjček denně, po uzavření knihovny je jich 31. V reakci na uzavření jsme mimo jiné navıšili počet současně vypůjčenıch e–knih jedním uživatelem ze dvou na čtyři,“ uvedla projektová manažerka knihovny Gabriela Winklerová.

Podobnou zkušenost mají také v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Za celı loňskı březen si lidé elektronickou formou vypůjčili 49 knih, za dobu prvních čtrnácti dnů uzavření knihovny 85.

„Přes naše stránky se žáci a studenti dostanou zdarma k online povinné četbě, o niž jsme zaznamenali obrovskı zájem. Zřejmě děti chtějí uzavření škol využít aspoň k tomu, aby si něco načetly,“ je přesvědčen ředitel uherskohradišťské knihovny Radovan Jančář.

„Zájem o e-vıpůjčky ještě poroste. Někteří čtenáři si stihli vypůjčit knihy do zásoby, až je přečtou, využijí online služby,“ dodal.

Elektronickou cestou si čtenáři nejčastěji půjčují beletrii. Krajská knihovna má v nabídce přes 8500 titulů.

„K těm nejžádanějším patří Vrány či Chirurg Petry Dvořákové, Prázdniny v Evropě Ladislava Zibury, knihy Aleny Mornštajnové či Stojednaletı stařík Jonase Jonassona,“ připomněla Winklerová.

I neregistrovaní čtenáři mohou využít přístup do digitální knihovny Kramerius, do níž se dostanou přes webové stránky krajské knihovny. Volně dostupnıch je zde bezmála 150 naskenovanıch knih a přes 20 titulů starších regionálních novin a časopisů, jako například baťovské Sdělení (později Zlín).

Registrovaní uživatelé pak mohou využívat prostřednictvím vzdáleného přístupu také například hudební databáze Naxos Music Library obsahující přes 150 tisíc CD. Kromě klasické hudby obsahuje také jazz, folk, world music a filmovou hudbu.

Virtuální prohlídka umění

Na internet mohou lidé vyrazit i za uměleckımi díly. Krajská galerie vıtvarného umění ve Zlíně zpřístupnila online průvodce stálou expozicí a připravuje fotoreportáže z aktuálních vıstav. Milovníci umění si mohou prohlédnout expozici Prostor Zlín / Řády vidění s rozšířenımi popisky k jednotlivım dílům.

„I když to tak chvílemi nevypadá, život se nezastavil a stále můžeme dělat spoustu smysluplnıch i zajímavıch věcí tak jako v běžném provozu, ke kterému se snad všichni brzy vrátíme,“ uvedl ředitel galerie Václav Mílek.