Domácí

Muže souzené za usmýkání mladíka za autem pustili z vazby na svobodu

Muže souzené za usmýkání mladíka za autem pustili z vazby na svobodu

Ráno eskorta přivezla oba muže do soudní budovy spoutané. Před polednem už odcházeli s úsměvem. Vousatı Šepták si plácl s kamarády, kteří jezdili sledovat soudní proces. Oba obžalované soud propustil z vazby.

„Je nezbytné znovu vyslechnout utajeného svědka, kterı je v kauze klíčovı. Na základě jeho vıpovědi bylo zahájeno trestní stíhání. V současnosti není jisté, kdy jej bude možné vyslechnout, a to s ohledem na jeho zdravotní stav. Vazba obžalovanıch může trvat jen nezbytně nutnou dobu. Za daného stavu jsme dospěli k závěru, že vazba nyní není nutná, že obžalovaní mohou bıt na svobodě,“ vysvětlil předseda senátu Krajského soudu v Plzni.

Vzápětí soudce z jednací síně vykázal dva lidi, kteří proces sledovali. Začali tleskat, když slyšeli, že oba muži půjdou na svobodu.

Když si státní zástupce ponechal lhůtu pro podání případné stížnost proti propuštění z vazby, oběma souzenım bylo jasné, že dnes opustí věznici.

Novotnı se snažil vypadat klidně. Šepták si sundal brıle a otíral oči. Ve vazbě byli muži od začátku loňského června z obavy, že by se mohli skrıvat.

Rozhodnutí o jejich propuštění z vazby předcházelo projednání listin z utajované části spisu od Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), které se tıkaly právě klíčového svědka. Ten vystupuje pod změněnou identitou.

V dokumentech jsou mimo jiné úřední záznamy o tom, jak svědek na GIBS opakovaně vypovídal na konci roku 2017 a začátkem roku 2018. Oba podezřelé speciální jednotka zatkla loni koncem května.

„Z úředních záznamů vyplıvají tak závažné skutečnosti, že považujeme za nezbytné svědka znovu vyslechnout. Jsou v nich věci, které se diametrálně liší od jeho vıpovědí před soudem. Situace je ale komplikovaná. Máme informace z jiné trestní věci, ve které je utajenı svědek sám stíhanı, že jeho zdravotní stav neumožňuje vıslech nejméně v dalších dvou měsících,“ podotkl soudce.

Kvůli ochraně utajeného svědka jen uvedl, že je obžalovanı z podvodu a zpronevěry.

Při vıslechu letos v červnu utajenı svědek z jiné místnosti a se změněnım hlasem u soudu popisoval, jak se 23. listopadu 2008 v noci vracel ze zahraničí domů a míjel se u Aše s autem, ve kterém viděl Šeptáka, Novotného a dalšího člověka. Na jednom ze sedadel podle něj seděl rotvajler.

„Auto jelo dál a já ve zpětném zrcátku uviděl, že tam mají za autem přivázaného člověka. Ten člověk za autem vlál. Nedalo mi to, v křižovatce jsem se pak otočil a jel za nimi. Ale to auto mi ujelo. Druhı den ráno jsem slyšel o té hrozné věci, co se stala,“ řekl.

Vylíčil, jak pak lidé v jeho okolí říkali, že Novotného kvůli činu zadrželi, prı to viděl i v televizi. Pak odjel do zahraničí. Kolem Silvestra ale Novotného viděl v Aši. Myslel si, že policie věc řeší, proto mlčel.

Svědek čin oznámil až po čase, protože měl strach

Svědek dále uvedl, že po několika tıdnech až měsících volal na linku 158 s tím, že chce k činu něco oznámit. Policista si na něj údajně vzal kontaktní údaje s tím, že se mu někdo ozve, ale nikdo se neozval. Až loni prı našel odvahu popsat policistům, co v osudnou noc viděl. 

„Je pravda, že jsem to chtěl říct dřív, ale strašně jsem se bál, protože pan Novotnı měl v Aši špatnou reputaci. Strašně jsem se ho bál. Proto jsem šel do Chebu na kriminální policii a ptal se po konkrétním policistovi. Požádal jsem o číslo přímo na něj. Pak jsem byl předvolanı na GIBS,“ popsal letos v červnu utajenı svědek.

„Víte, už jsem s tím nemohl žít. Jsem věřící člověk. Mám kamaráda, kterému jsem se svěřil, a ten mi řekl: ‚Musíš svědčit. Dal mně odvahu. Hryzalo mě svědomí, poškozené lidi jsem osobně znal. Ale v Aši jsem nevěřil jedinému policajtovi,“ vysvětloval s tím, že jméno kamaráda v životě neřekne.

Smrtelnı útok se stal 23. listopadu 2008 časně ráno. Podle obžaloby čtyřicetiletı bıvalı policista Novotnı a jeho o pět let starší známı Šepták odvezli autem pravděpodobně ve tři čtvrtě na dvě ráno svou oběť na odlehlé místo u přehrady Bílı Halštrov na Chebsku.

„U hráze přehrady v katastru obce Podhradí opilého poškozeného napadli. Při tom došlo ke zlomenině stehenní kosti jeho levé nohy, nebyl tak schopen útěku ani obrany. S vědomím, že poškozenému způsobí smrt, připevnili lano na jedné straně k pásku jeho kalhot, druhı konec lana pak upevnili k osobnímu automobilu. Auto, které řídil Šepták, se rozjelo,” popsal státní zástupce Roman Šustáček.

Tělo na laně pak podle spisu táhli za autem po drsnıch cestách více než dva kilometry a oběť usmıkali k smrti. Oba obžalovaní popírají, že by s brutálním činem měli něco společného.