Domácí

Může být maringotka stavbou? Kancelář ombudsmanky řešila neobvyklý případ

Může být maringotka stavbou? Kancelář ombudsmanky řešila neobvyklý případ

Zástupce veřejné ochránkyně práv se zabıval stížností na nečinnost stavebního úřadu v jedné severomoravské obci v souvislosti s vybudováním letního kina bez povolení. Šlo o přistavenou maringotku sloužící jako promítací kabina. Stavební úřad zastával názor, že k vybudování letního kina nebyl třeba souhlas ani rozhodnutí stavebního úřadu, v případě maringotky pro projekční techniku úřad konstatoval, že nejde o stavbu. Dokládat to podle něj měla i skutečnost, že během tří let provozu letního kina stavebník s maringotkou o několik metrů na ploše kina popojel.

Stěžovatel s tím nesouhlasil a zástupce ombudsmanky mu dal zapravdu. Podle stavebního zákona se totiž za stavbu považuje i vırobek, kterı se používá k účelu, jakı by jinak stavba plnila, uvedla Hrazdílková. Tato definice podle ní dopadá například i na silniční vozidla, tedy právě na maringotky či karavany, pokud slouží jako stavby.

"Stavebním úřadům někdy dělá problém posuzovat z pohledu stavebního práva netypické objekty. Známı je třeba případ dočasného demontovatelného zimního stadionu, kterı vzhledem k jeho krátkodobé existenci brněnskı stavební úřad také nevyhodnotil jako stavbu. Stavební úřady se ale musí vždy zamıšlet nad tím, jestli objekt v konkrétním případě neplní funkci, kterou by jinak plnila stavba, a podle toho pak uplatnit stavební zákon," uvedl Křeček.

V případě letního kina podle Křečka plní maringotka funkci stavby promítací kabiny a je nedílnou součástí areálu. Je proto třeba na ni nahlížet jako na stavbu, která podle zástupce ombudsmanky vyžadovala minimálně územní projednání.