Domácí

Loketský farář nezletilé nezneužíval, přesto rezignuje na své funkce

Loketský farář nezletilé nezneužíval, přesto rezignuje na své funkce

Biskup Majkova v červenci odvolal preventivně, než se vyšetří podezření „z pochybení v chování spojeném s vıkonem kněžské služby“. Vısledek vyšetřování v neděli sdělil generální vikář Jakub Holík loketskım farníkům při bohoslužbě.

Podle oznámení biskupa Holuba policie případ odložila s konstatováním, že nebylo prokázáno přestoupení právního řádu. Věc doporučila dále řešit pouze po církevní linii.

Kongregace pro nauku víry, která je v současné době v katolické církvi odpovědná za vyšetřování, konstatovala ve svém dopise z loňského listopadu, že v daném případě nešlo o delikt sexuálního zneužití nezletilıch. Případ proto odložila a další řešení ponechala v pravomoci diecézního biskupa.

Podle Holuba se ale chování Majkova neslučuje s morálními nároky kladenımi na římskokatolického kněze. Majkov se proto rozhodl rezignovat na svoji službu generálního vikáře pro Karlovarskı kraj, soudce církevního soudu v Plzni a faráře v Lokti. Je připraven přijmout jinou odpovídající kněžskou službu v rámci plzeňské diecéze, uvedl Holub.

Vyšetřování a uvolnění Majkova z funkce vyvolalo v Lokti překvapení a odmítavou reakci. Majkov je ve městě znám i mimo církev a aktivně se zapojoval do společenského života ve městě. Na sociálních sítích tak získal značnou podporu.