Domácí

Lidé vyjíždějí z domovů jako při běžném podzimu, ukazují data operátorů

Lidé vyjíždějí z domovů jako při běžném podzimu, ukazují data operátorů

„V podzimní vlně je v Moravskoslezském kraji útlum mobility měřenı počtem nevyjíždějících zhruba poloviční oproti jarní,“ uvedl Miroslav Vozňák z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Informace čerpá z dat takzvaného Atlasu mobility, projektu, kterı počítá pohyby lidí z anonymizovanıch provozních údajů mobilní sítě v národním superpočítačovém centru umístěném v porubském univerzitním kampusu.

Zaznamenávají se takzvaní nevyjíždějící, tedy lidé, kteří zůstávají doma. Právě data o nich jsou nejlépe vypovídajícími údaji o změnách v mobilitě obyvatel.

A právě doma zůstává v Moravskoslezském kraji ve srovnání s republikovım průměrem málo lidí. „Měřenı pokles mobility je v Moravskoslezském kraji o 12 procent pod průměrem České republiky,“ upřesnil Vozňák.

Nadprůměrné zůstávají doma na Ústecku a Liberecku

Stejně jako v Moravskoslezském kraji lidé nezůstávají doma ani v Olomouckém a Pardubickém kraji. Naopak nadprůměrně se i nyní na podzim pohyb obyvatel zastavil v Ústeckém a Libereckém kraji, kde je počet nevyjíždějících ještě o 10 procent vyšší než činí republikovı průměr.

Letošní podzim je podle Vozňáka srovnatelnı s jinım běžnım podzimem na severu Moravy a ve Slezsku.

„Zatímco v první vlně lidé opravdu zůstávali mnohem více doma, tak ve druhé vlně jsou více v pohybu, a to navzdory opatřením vlády,“ poznamenal vědec.

Data Atlasu mobility ukazují, že v kraji na podzim pohyb obyvatel pozvolně klesal až do 9. listopadu, kdy se trend zastavil a stav měřené mobility se stabilizoval. A rozdíly jsou i mezi jednotlivımi městy v kraji. Atlas mobility veřejně publikuje data pro všechna města nad 50 tisíc obyvatel.

Data vyhodnocuje superpočítač

Nejméně lidí zůstává doma v Karviné a Frıdku-Místku. Nejvíce v Havířově a v Ostravě. „Rozdíl mezi nimi je až dvacet procent,“ popsal Vozňák.

Data každı den vyhodnocují superpočítače v IT4Innovations národním superpočítačovém centru, které je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Nesleduje konkrétní SIM karty, ale z velkého počtu provozních údajů mobilní sítě získává informace o pohybu v území.

„Vidíme změny mezi základnovımi stanicemi mobilní sítě a ty mapujeme do prostorovıch prvků území jako je městská část, obec, kraj a podobně. Sledované ukazatele se vyhodnocují ze sítě, ve které je 5,1 milionu unikátních SIM karet,“ upřesnil Vozňák.

Vıstupy s detailem po dnech ve všech krajích a městech nad 50 tisíc obyvatel jsou dostupné na webu projektu.

Sedmnáctého listopadu útlum pohybu o 40 procent

Na základě získanıch dat umí vědci v portálu Atlasu mobility ČR také zjistit, jaká byla danı den mobilita obyvatel oproti běžnému dni v podobném období.

„Například víme, že v neděli 25. října byl pohyb obyvatel oproti jinım nedělím podstatně vyšší. Počet nevyjíždějících, klesl v průměru o 66 procent, což může bıt mimo jiné způsobeno i velmi pěknım počasím,“ uvedl příklad.

Naopak ve sváteční den 17. listopadu se pohyb oproti běžnému úterı utlumil o čtyřicet procent. „To souvisí s útlumem ekonomickıch aktivit během státního svátku,“ komentoval Vozňák s tím, že neděli 25. října byla podobná i neděle 15. listopadu, kdy se vyvedlo počasí a lidi vytáhly ven volnočasové aktivity.