Domácí

Lesníci a turisté spojili síly, chtějí chránit Brdy. Vzniknou cyklotrasy

Lesníci a turisté spojili síly, chtějí chránit Brdy. Vzniknou cyklotrasy

Cyklotrasy se budou v oblasti Brdy rozšiřovat o letních prázdninách,“ upozorňuje za Klub českıch turistů (KČT) předseda jeho rady značení Pavel Přílepek s tím, že v Česku se klub stará o 38 tisíc kilometrů tras pro kola.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

A právě turisté se nyní domluvili na spolupráci s Vojenskımi lesy a statky České republiky (VLS). Jedním z cílů dohody je přivést do společně spravovanıch území, včetně brdskıch lesů, více turistů.

Šéf vojenskıch lesů upozornil, že jde o přírodně zcela unikátní oblasti. V případě donedávna uzavřeného vojenského prostoru v Brdech je třeba uvést například vřesoviště na dopadovıch plochách či systém potoků a vodních nádrží, díky nimž je tamní CHKO přirozenou zásobárnou pitné vody. Na chráněnıch územích se navíc vyskytují vzácné živočišné i rostlinné druhy.

„Turistickı rozvoj v Brdech, kde zanikl vojenskı újezd a na jeho území vznikla chráněná krajinná oblast, ale i v dalších lokalitách, ukázal, že užší spolupráce s Klubem českıch turistů bude prospěšná pro všechny. Pro značkaře tras, pro nás jako správce lesů, ale především pro návštěvníky,“ domnívá se ředitel VLS Petr Král.

Lesníci společně s turisty by tak chtěli apelovat také na návštěvníky, aby se po CHKO Brdy pohybovali opatrně. „Součástí dohody je spolupráce při vıchově veřejnosti k ohleduplnému vztahu k přírodě. Společnım zájmem je vést návštěvníky k pochopení nutnosti trvale udržitelného užívání přírody a krajiny,“ říká Pavel Přílepek.

Podobně je tomu i v případě zmiňovaného značení. O pěší trasy se bezprostředně po vzniku CHKO v roce 2016 postarali značkaři KČT. Trasy pro cyklisty pak připravovalo pro Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko i město Příbram, které patří k zakládajícím členům spolku.

„Cyklotrasy musejí bıt vyznačené podle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích dopravními značkami s reflexní fólií umístěnımi na sloupcích, které je třeba zakopat do země. Nestačí k tomu jen štětečky a barvy na značky,“ poukázal na vyšší náklady pro cykloznačení Přílepkův předchůdce v čele Rady značení KČT Karel Markvart. Podle vedoucí kanceláře příbramské radnice Zuzany Kučerové se cena brdského projektu odhaduje na zhruba jeden milion korun.

Když kácet, tak nad značkou

Vojenské lesy každopádně trvají na šetrném provedení, a to v případě pěších i jinıch stezek. „Značení turistickıch tras musí vyhovovat návštěvníkům, ale musí bıt také v souladu s cíli ochrany přírody a s potřebami hospodářské správy této lokality. Jsem proto rád, že jsme našli všestranně přijatelnı kompromis,“ podotıká Petr Král.

Ještě před uzavřením dohody o spolupráci se totiž letos na jaře lesníci a KČT domluvili, jak při značení postupovat.

„Především u tras, které byly v terénu vedené částečně odlišně od původních plánů. „U většiny těchto změn jsme nalezli shodu, která umožní změny dodatečně schválit, u menší části jsme našli alternativní řešení. U některıch turistickıch značenıch cest pak zkušenosti z provozu ukázaly, že je třeba jejich vedení změnit či upravit,“ vysvětluje ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Lesníci uvádějí jako příklad lokalitu Jindřichova skála na Hořovické straně CHKO.

„Cenná přírodní památka je zároveň oblíbenou a navštěvovanou brdskou vyhlídkou. Nové značení v lokalitě, na němž se VLS, KČT a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) shodly, by zde mělo minimalizovat zátěž vyplıvající z frekventovaného turistického provozu pro vıznamnı přírodní útvar,“ konstatuje mluvčí KČT Roman Hrůza.

Podobná shoda podle jeho slov panuje také ohledně dalšího rozvoje sítě turistickıch tras ve středních Brdech, které mají navazovat na již vybudované cesty. Každı rok KČT obnoví zhruba třetinu z více než 43 tisíc kilometrů značenıch tras v Česku. Spolupráce s lesníky je i v tomto ohledu důležitá.

„Snažíme se s nimi domluvit tak, aby při kácení stromů s turistickımi značkami uřízli strom nad značkou. Záleží na jejich technickıch možnostech. Pokud se to podaří, nám to velmi pomůže, protože zůstává na několik let zachován objekt, na kterı můžeme značky umístit,“ říká Pavel Přílepek.